Object

Planned object

Title: Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa-Poznań 1989. ; 2. E. Balcerzan, Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności. (Zbigniew Herbert). W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2. Warszawa 1988. ; 3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994. ; 4. J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. „Poezja” 1970, nr 3, s. 24-38. ; 5. В. Вurdziej, Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 2]. Kraków 2000, s. 405-435. ; 6. P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 49-64. ; 7. K. Dybсiak, Ocalanie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. „Akcent” 1989, nr 2, s. 16-27. ; 8. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. Przeł. M. Niemojewska. W: Kto to jest klasyk. I inne eseje. Kraków 1998. ; 9. R. Gorczyńska, Sztuka empatii. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68, s. 156-165. ; 10. Z. Herbert, Elegia na odejście. Paryż 1990. ; 11. Z. Herbert, Epilog burzy. Wrocław 1998. ; 12. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda. Warszawa 1957. ; 13. Z. Herbert, Napis. Warszawa 1969. ; 14. Z. Herbert, Pan Cogito. Warszawa 1974. ; 15. Z. Herbert, Raport z oblężonego miasta. Paryż 1983. ; 16. Z. Herbert, Rovigo. Wrocław 1992. ; 17. Z. Herbert, Struna światła. Warszawa 1956. ; 18. Z. Herbert, Studium przedmiotu. Warszawa 1961. ; 19. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka. Przeł. B. Płaczkowska. W: Wybór pism. Oprac. T. Namowicz. BN II 222. Wrocław 1987. ; 20. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996. ; 22. J. Kwiatkowski, Po platońsku. W: Felietony poetyckie. Kraków 1982. ; 23. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999. ; 24. J. Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta. Warszawa 1995. ; 25. W. Mасiąg, O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1986. ; 26. Novalis, Uczniowie z Sais. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - studia - fragmenty. Wybrał, przeł. i oprac. J. Prokopiuk. Warszawa 1984. ; 27. D. Opacka-Walasek, „...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996. ; 28. K. Pisarkowa, „To jest ów owoc”. O „Brewiarzu” Zbigniewa Herberta. „Język Polski” 1999, nr 1/2, s. 1-14. ; 29. Platon, Państwo. Z dodaniem siedmiu ksiąg Praw. Przeł. i oprac. W. Witwiсki. T. 2. Warszawa 1958. ; 30. B. Pociej, Dzieło muzyczne i dziedzina muzyki. W zb.: O wartościowaniu w badaniach literackich. Red. S. Sawicki, W. Panas. Lublin 1986. ; 31. Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 1]. Kraków 1998. ; 32. R. Przybylski, Między cierpieniem a formą. W: To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978. ; 33. R. Przybуlski, Muzyka słowa. W: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 1983. ; 34. R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 501-538. ; 35. J. Rozmus, Przez wielką szybę. O muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta. „Ruch Literacki” 2000, z. 4, s. 433-457. ; 36. W. Rulewiсz, Wstęp w: Th. S. Eliot, Wybór poezji. Oprac. K. Boczkowski, W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990. ; 37. A. Wiatr, Zbigniewa Herberta przygody z muzyką. „Twórczość” 2001, nr 1, s. 44-78.

Issue:

2

Start page:

137

End page:

151

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information