Object

Title: Familijne "pisania" żon i córek Radziwiłłów z XVII wieku

Creator:

Jarczykowa, Mariola

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Augusiewicz S., Stryj i bratanka. O małżeństwie Anny Marii i Bogusława Radziwiłłów, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2006;
2. Archiwum Domu Radziwiłłów. Listy ks. M.K. Radziwiłła Sierotki, Jana Zamoyskiego. Lwa Sapiehy, Kraków 1885;
3. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłówm, dz. IV, nr 599,600; dz. V, nr 6956; Biblioteka Narodowa, rkps III. 3277;
4. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 1850;
5. Bogucka M., Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVHI wieku na tle porów nawczym, Warszawa 1998;
6. Classen A., Female Epistolary Literature from Antiquity to the Present. An Introduction, „Studia Neophilo- logica”, t. 60,1988;
7. Jarczykowa M., „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku, Katowice 2006;
8. Judkowiak B., Franciszka Urszula Radziwiłłowa — w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Poznań 2013;
9. Malewska H., Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959;
10. Mroczek K., Tytulatura w korespondencji staropolskiej jako problem stosunku między nadawcą a odbiorcą, „Pamiętnik Literacki” 1978, nr 2;
11. Partyka J., „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku. Warszawa 2004;
12. Prochaska A., Wyprawa na Smoleńsk (z listów litewskiego kanclerza r. 1609-1611), „Kwartalnik Litewski. Wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant”, R. 2,1911, t. 5;
13. Ragauskiene R., Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2002, nr 3;
14. Sajkowski A., Staropolska miłość. Z dawnych listów i pamiętników, Poznań 1981;
15. Tazbir J., Męczennik za wiarę—Franco de Franco, w: idem, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993;
16. Wasilewski T, Słowo wstępne, w: B. Radziwiłł, Autobiografia, Warszawa 1979.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

19

End page:

38

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66565 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ;

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 22, 2018

Number of object content hits:

458

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86338

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information