Obiekt

Tytuł: Stanisław Fita i Bolesław Prus

Twórca:

Obsulewicz, Beata K.

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Wspomnienia

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok X (LII) 2017

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna i S. Fita, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1969. ; 2. Bolesław Prus: pisarz, publicysta, myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003. ; 3. Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin 1993. ; 4. S. Fita, [komentarz w:] B. Prus, Notatki z Lublina, Lublin 1974. ; 5. S. Fita, „Galicyjska misja” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1963, z.1, s. 171–179. ; 6. S. Fita, „Notatki wołyńskie” Bolesława Prusa i jego nieznany list do Henryka Ułaszyna, w: Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Jerzemu Starnawskiemu, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2000, s. 388–392. ; 7. S. Fita, „Notatki wołyńskie” Bolesława Prusa i jego nieznany list do Henryka Ułaszyna, s. 388–392. ; 8. S. Fita, „Placówka” Bolesława Prusa, Warszawa 1980. ; 9. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, „Roczniki Humanistyczne”1987, z. 1, s. 5–45. ; 10. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Problematyka religijna w twórczości Bolesława Prusa, w: Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993, s. 159–201. ; 11. S. Fita, „Żywe wspomnienie Prusa”. Na 25-lecie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, „Głos Nałęczowa” 1986, s. 14, 16–17, 24. ; 12. S. Fita, „Żywe wspomnienie Prusa…”, w: tegoż, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008, s. 339–351. ; 13. S. Fita, Adam Grzymała-Siedlecki o Bolesławie Prusie, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2000, t. 7, s. 115–124. ; 14. S. Fita, B. Prus, Lalka, t. 1–2, oprac. J. Bachórz, „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 4, s. 226–232. ; 15. S. Fita, Bolesław Prus a Lubartów, „Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1959, s. 11–12. ; 16. S. Fita, Bolesław Prus a pozytywizm, w: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja, red. E. Łoch, S. Fita, Lublin 1993, s. 41–55. ; 17. S. Fita, Bolesław Prus i Adolf Dygasiński, Ww Trzy pokolenia. Pamięci prof. Janiny Kulczyckiej-Saloni, red. A.Z. Makowiecki, Warszawa 1998, s. 63–72. ; 18. S. Fita, Bolesław Prus i Henryk Struve. (Z niedrukowanej korespondencji), „Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 2, s. 143–148. ; 19. S. Fita, Bolesław Prus i jego ziemia rodzinna, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1998, s. 8–12. ; 20. S. Fita, Bolesław Prus i jego ziemia rodzinna, „Głos Nałęczowa” 1998, s. 13–14. ; 21. S. Fita, Bolesław Prus i Mścisław Godlewski, „Twórczość” 1959, nr 12, s. 129–131. ; 22. S. Fita, Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz, „Przegląd Humanistyczny”1983, nr 9/10. s. 105–118. ; 23. S. Fita, Bolesław Prus o problemach wschodniego pogranicza, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza” 2008, t. 55, s. 241–248. ; 24. S. Fita, Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. „Listy do młodego przyjaciela”, „Roczniki Humanistyczne” 1970, z.1, s. 147–160. ; 25. S. Fita, Bolesław Prus, w: Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 115–137. ; 26. S. Fita, Bolesława Prusa myśli o dawnej Polsce, w: „W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane prof. B. Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1996, s. 297–308. ; 27. S. Fita, Dwa muzea nałęczowskie, „Poradnik Bibliotekarza” 1966, nr 6, s. 176–177. ; 28. S. Fita, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895 – 30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, nr 4, s. 704. ; 29. S. Fita, Kartka z lat szkolnych Bolesława Prusa, „Kamena” 1959, nr 22, s. 2, 11. ; 30. S. Fita, Listy Bolesława Prusa, „Twórczość”1960, nr 3, s. 139–142. ; 31. S. Fita, Listy do Bolesława Prusa, Archiwum Literackie, t. 19: Bolesław Prus. Materiały, red. E. Pieścikowski, Wrocław 1974, s. 185–243. ; 32. S. Fita, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości Bolesława Prusa, „Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń naukowych Towarzystwa Naukowego KUL za lata 1953–1956” 1958, nr 7, s. 197–202. ; 33. S. Fita, Lublin pozytywistów, „Akcent” 1999, nr 2, s. 78–89. ; 34. S. Fita, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie [Lublin 1961]. ; 35. S. Fita, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, „Ruch Literacki” 1962, nr 2, s. 102–103. ; 36. S. Fita, Na drodze do „Lalki”: historia i tradycja w twórczości Bolesława Prusa, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz, M. Głowiński, Warszawa 1992, s. 29–48. ; 37. S. Fita, Na marginesach „Lalki”, w: Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy, red. A.Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 142. ; 38. S. Fita, Na szlakach Bolesława Prusa, Wspomnienie o Krystynie Tokarzównie, „Głos Nałęczowa” 2001, s. 22. ; 39. S. Fita, Nałęczowskie Muzeum Prusa, „Więź” 1961, nr 4, s. 152–154. ; 40. S. Fita, Nie zrealizowane pomysły literackie Bolesława Prusa, w: Archiwum Literackie, t. 19, s. 31–41. S. Fita, Nie zrealizowany projekt powieści B. Prusa o niewoli babilońskiej, „Pamiętnik Literacki” 1992, s. 147–151. ; 41. S. Fita, Niedrukowane „Kroniki tygodniowe” Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 181–205. ; 42. S. Fita, Nieznane listy Bolesława Prusa, „Ruch Literacki” 1961, nr 4/5, s. 218–220. ; 43. S. Fita, Nieznany nałęczowski list Bolesława Prusa, „Kamena” 1963, nr 15/16, s. 3. ; 44. S. Fita, Oblicza Boga w twórczości B. Prusa, „Zeszyty Karmelitańskie” 2002, nr 1, s. 102–110. ; 45. S. Fita, Plotka w twórczości Bolesława Prusa, w: Mieszczanie i mieszczańskość w drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 81–92. ; 46. S. Fita, Poetyka i etyka, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta, Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 407–417. ; 47. S. Fita, Posłowie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 283–284. ; 48. S. Fita, „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008. ; 49. S. Fita, Pozytywista o Wyspiańskim, „Ethos” 1999, nr 4, s. 29–41. ; 50. S. Fita, Prus Bolesław, w: Słownik badaczy literatury polskiej, [zeszyt próbny], red. J. Starnawski, Łódź 1989, s. 31–33. ; 51. S. Fita, Prus w Nałęczowie, „Zeszyty Naukowe KUL” 1962, nr 2, s. 105–114. ; 52. S. Fita, Prus w Nałęczowie, „Zeszyty Naukowe KUL” 1962, s. 114. ; 53. S. Fita, Prus, „Le Patrimoine Littéraire Européen. Anthologie en langue française”, red. J.-C. Polet, vol. 12: La Mondialisation De L’Europe 1885–1922, Bruxelles 2000, s. 497–512. ; 54. S. Fita, Prus-publicysta [w 125 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci Bolesława Prusa, Hrubieszów 28 X 1972], „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 1980, nr 4, s. 16–22. ; 55. S. Fita, Publicystyka B. Prusa w roku 1905, w: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, red. J. Maciejewski, Wrocław 1966, s. 197–205. ; 56. S. Fita, Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 3, s. 169–173. ; 57. S. Fita, Wstęp, do: B. Prus, Kroniki, oprac. S. Fita, t. 1, Warszawa 1987, s. 17. ; 58. S. Fita, Wśród ludzi i tajemnic Kazimierza, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznań 2002, s. 157–164. ; 59. J.A. Malik, „Lalka”. Historie z różnych światów, Lublin 2005. ; 60. Nieznane wspomnienie Janiny Bemówny o Bolesławie Prusie, do druku podał S. Fita, „Głos Nałęczowa” 1997, s. 13–14. ; 61. E. Pieścikowski, Summa prusologiae, „Ruch Literacki” 1979, nr 4, s. 257–258. ; 62. E. Pieścikowski, S. Fita, „Placówka” Bolesława Prusa, Warszawa 1980, „Ruch Literacki” 1984, nr 3, s. 205. ; 63. K. Tokarzówna, Młodość Bolesława Prusa, Warszawa 1981. ; 64. Wspomnienia o Bolesławie Prusie, oprac. S. Fita, Warszawa 1962.

Zeszyt:

10

Strona pocz.:

421

Strona końc.:

432

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67728 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2017.33

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-01-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

223

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86524

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji