Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Wooden Textile Tools from Medieval Poland

Twórca:

Grupa, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 31 (2018)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il., 29 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Wooden textile tools are very rare archaeological finds. The reasons for this are various and one of them is, e.g., unstable environment, which results in decomposition of objects made of organic materials. Another reason is the lack of sufficient knowledge of textile tools by researchers responsible for archaeological research, who interpret such finds falsely. Yet another and rather frequent reason is a deficiency of publications on this issue. Therefore, very few weaving tools appear in archaeological literature. An assemblage of such objects comes from the exploration in the Opole settlement and an island in Żółte, Site 33 on Lake Zarańskie, West Pomerania (it has been the most numerous collection of weaving tools in Poland so far). Studies of archaeological layers in Gdańsk delivered only a few objects, which are a perfect complement of our knowledge of weaving production of the Middle Ages and the modern period. We should also remark that the artefacts from Żółte, apart from those from Gdańsk and Opole, are the best examples of using wooden textile tools by small communities. It leads to a conclusion that these groups were self-sufficient in textile manufacturing, starting with preliminary yarn processing and finishing with producing woollen and linen textiles

Bibliografia:

Baran D. 2014. Wyposażenie gospodarstwa domowego, przedmioty osobiste, atrybuty handlu. In: A. Kola, G. Wilke (eds.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty Traktu Poznańskiego 2, Kraków, 177-201
Broholm H. C., Hald M. 1940. Costumes of the Bronze Age in Denmark: Contributions to the Archaeology and Textile-History of the Bronze Age, Copenhagen
Bukowska-Gedigowa J., Gediga B. 1986. Wczesnośredniowieczny gród w Opolu, Wrocław, Warszawa, Kraków
Chmielewski T. J. 2009. Po nitce do kłębka… O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej, Warszawa
Cnotliwy E., Rogosz R. 1983. Wykop V. In: E. Cnotliwy, L. Leciejewicz, W. Łosiński (eds.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wzgórze Zamkowe, Wrocław, Warszawa, Kraków
Dąbrowski Ł. 2009. Drewniane przedmioty związane ze średniowiecznym rybołówstwem z wykopalisk archeologicznych z Gdańska, Typescript, Toruń
Estreicher K. 1933. Minjatury Kodeksu Bema oraz ich treść obyczajowa, “Rocznik Krakowski” 24, 199-217
Grupa M. 2000. Sprzęty i wyposażenie gospodarstwa domowego. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 139-162
Grupa M. 2012. Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w.) i ich konserwacja, Toruń
Hoffmann M. 1964. The Warp-Weighted Loom. Studies in the History and Technology of an Ancient Implement, Studia Norvegica 14, Oslo
Hołubowicz W. 1956. Opole w wiekach X-XI, Katowice
Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie X-XIII w., Łódź
Kaube A. 1965. Włókiennictwo wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko wykopaliskowe nr 4), “Materiały Zachodnio¬pomorskie” 13, 91-143
Kaźmierczak R. 2014. Tools for the Production of Fishing Equipment. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 239
Kaźmierczyk J. 1970. Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, Wrocław, Warszawa, Kraków
Kola A. 2000. Archeologiczne badania podwodne na reliktach mostu. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 11-27
Kola A. 2014. Archeologiczne badania podwodne na reliktach mostów (do 2003 roku). In: A. Kola, G. Wilke (eds.), Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim. Mosty Traktu Poznańskiego 2, Kraków, 13-32
Kowalewska B. 2010. Przędzalnictwo i tkactwo na wyspie Jeziora Zarańskiego (Żółte, stan. 33, gm. Drawsko Pomorskie. In: P. Kucypera, S. Wadyl (eds.), Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, Toruń, 197-214
Kowalewska B. 2014a. Items Associated with Spinning and Weaving. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 196-211
Kowalewska B. 2014b. Tools and Weaving Products. In: W. Chudziak, R. Kaźmierczak (eds.), The Island in Żółte on Lake Zarańskie. Early Medieval Gateway into West Pomerania, Toruń, 212-217
Kowalska A. 2003. Pozostałe przedmioty drewniane. In: W. Łosiński (ed.), Szczecin we wczesnym średniowieczu. Wschodnia część suburbium, Szczecin, 298-300
Maik J. 1991. Tekstylia wczesnośredniowieczne z wykopalisk w Opolu, Warszawa, Łódź
Maik J. 1997. Sukiennictwo elbląskie w średniowieczu, Acta Archaeologica Lodziensia 41, Łódź
Moszyński K. 1929. Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kultura Materialna, Kraków
Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kultura Materialna, Kraków
Możdżyńska-Nawotka M. 2003. O modach i strojach, Wrocław
Ostrowska E. 1962. Drewniane budownictwo i obróbka drewna we wczesnośredniowiecznym Wrocławiu, “Etnografia Polska” 6, 302-320
Paner H. 2005. Wyspa Skarbów, “Archeologia Żywa” 32 (2), 25-32
Polak Z. 1996. Przedmioty wykonane z drewna. In: M. Rębkowski (ed.), Archeologia średniowiecznego Kołobrzegu. Badania przy ul. Ratuszowej 9-13, Kołobrzeg, 331-336
Rulewicz M. 1994. Rybołówstwo Gdańska na tle ośrodków miejskich Pomorza od IX do XIII wieku, Prace Komisji Archeologicznej 11. Gdańsk wczesnośredniowieczny 10, Wrocław
Sage G. 1936. Die Gewebereste aus dem alten Oppeln, “Altschlesien” 6, 322-332
Schramm A. 1938. Der Bilderschmuck der Frühdrucke 21, W. Schmidt (ed.), Leipzig
Wilke G. 2000. Analiza chronologiczno-przestrzenna struktur palowych i próba rekonstrukcji. In: Z. Kurnatowska (ed.), Mosty Traktu Gnieźnieńskiego 1, Lednica, Toruń, 57-71

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

31

Strona pocz.:

145

Strona końc.:

153

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67590 ; DOI 10.23858/FAH31.2018.012

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji