Object

Planned object

Title: Zniewolenie i ślady buntu – czyli autoportrety kobiet. Od Claricii do Olgi Boznańskiej

Creator:

Kowalczykowa, Alina

Date issued/created:

2006

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji. T. 4 A. Warszawa 1987.
2. K. Białopiotrowiczowa, Hrabia Teodor, czyli Łazienki w Warszawie. Warszawa ok. 1826.
3. P. Bonafoux, Les peintres et l ’autoportrait. Wyd. 2. Genève 1984.
4. F. Borzello, Behind the Image w: L. Rideal, Mirror, Mirror. Self-portrait by Women Artists. London 2001.
5. F. Borzello, Femmes au miroir. Une histoire de l’autoportrait feminin. Przeł. z angielskiego M. Muracciole. Paris 1998.
6. M. Bronsztejn, Zbiory prywatne w guberni kowieńskiej. „Kurier Litewski” 1906, nr 233.
7. C. Caneva, Il Corridoio vasariano agli Uffzi. B.m., 2002.
8. E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości. W ojczyźnie i na obczyźnie. T. 1. Warszawa-Kraków 1926.
9. A. Dürer, Journal de voyage aux Pays-Bas pendant les années 1520-1521. Przeł. S. Hugue. Paris 1993.
10. H. Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiątnikach trzech stuleci: XVI-XVII-XVIII. Warszawa 2003.
11. A. G., O oziębłości mężczyzn w wieku naszym dla płci pięknej. „Pamiętnik Warszawski” t. 13 (1819), s. 332.
12. E. E. Hirshler, A Studio of Her Own. Women Artists in Boston 1870-1940. Boston 2001.13. R. Keaveney [i in.], Narodowa Galeria Irlandii. Przeł. H. Andrzejewska. Warszawa 1998.
13. R. Keaveney [i in.], Narodowa Galeria Irlandii. Przeł. H. Andrzejewska. Warszawa 1998.
14. J. Kilian, "La bella pittrice" Sofonisba Anguissola w oczach feministki. W zb.: Życie artysty. Problemy biografki artystycznej. Red. M. Poprzęcka. Warszawa 1995.
15. B. Majewska-Maszkowska, biogram Anny Bacciarelli w zb.: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. T. 1. Wrocław 1971, s. 54-55.
16. Manifesty romantyzmu. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Warszawa 1995.
17. L. Meyet, Nieznany wizerunek Emilii Plater . „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 2, s. 2829.
18. S. Michaud, Kobieta. W zb.: Człowiek romantyzmu. Przeł. J. Łukaszewicz, J. Ugniewska. Red. F. Furet. Warszawa 2001.
19. C. P. Murphy, Lavinia Fontana and Female Life Cycle Experience. W zb.: Picturing Women in Renaissance and Baroque Italy. Ed. G. A. Johnson [i in.]. Cambridge. B.r., s. 129—137.
20. L. Need, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność. Przeł. E. Franus. Poznań 1998.
21. Z. Nowak, biogram Anny Charczewskiej w zb.: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. T. 1. Wrocław 1971, s. 309-310.
22. R. S. Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur. Oprac. R. Pollak, M. Pełczyński. Kraków 1957.
23. E. Rastawiecki, Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych. T. 1. Warszawa 1850.
24. A. Rauch, Neoclassicisme et romantisme: la peinture européenne entre deux revolutions. W: Neo-classicisme et romantisme. Przeł. z niemieckiego Ch. Philippe. Cologne 2000.
25. C. Ripa, Ikonologia. Przeł. I. Kania. Kraków 1998.
26. K. Rokosz , biogram Anny Rajeckiej w: Artystki polskie. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie. Warszawa 1991, s. 298.
27. J. Ruszczycówna, Trzy portrety polskiej poetki XVII wieku. (Anna ze Stanisławskich Zbąska). „Rocznik Muzeum Narodowego” t. 13 (1969), cz. 1.
28. A. z Tańskich Tarczewska, Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki. Oprac. I. Kaniowska-Lewańska. Wrocław 1967.
29. U. z Ustrzyckich Tarnowska, Pamiątnik damy polskiej z XVIII wieku. T. 1. Lwów 1876.
30. E. Vigée-Lebrun, Conseils pour la peinture du portrait. La Rochelle 1997.
31. A. Vincens-Villepreux, Ecriture de la peinture. Pour une étude de l’oeuvre de la signature. B.m., 1994.
32. M. Wallis, Autoportrety artystów polskich. Warszawa 1966.
33. Wystawa Sztuk Pięknych. „Gazeta Warszawska” 1845, nr z 31 VII.

Issue:

1

Start page:

141

End page:

158

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information