Obiekt

Tytuł: Festyny w parkach kultury i wypoczynku ZSRR

Twórca:

Matyukhina, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Popular festivals in the Parks of Culture and Recreation in the USSR ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule podjęto analizę charakterystycznego dla kultury radzieckiej zjawiska festynów w parkach kultury i wypoczynku. Autorka charakteryzuje główne cechy festynów radzieckich jako formy wychowania komunistycznego, teatralizowanego środka przekazu i utrwalania w świadomości obywateli wartości państwa radzieckiego. Artykuł dotyczy przemian, które dokonywały się w tego typu uroczystościach publicznych za czasów ZSRR: od przekształcenia ich w teatralizowane i ideologizowane obchody świąt radzieckich do odrodzenia się w nich żywiołu karnawalizacji i dążenia do wolności

Bibliografia:

Atruszkewicz A. 1988, Dorożkami starogo parka, Polymja, Minsk ; Bachtin M. 1965, Tworczestwo Fransua Rable i narodnaja kultura srednewekowia i Renessansu, www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Baht/intro.php, 26.01.2018 ; Bolszaja...1969–1978, Bolszaja Sowetskaja Encyklopedia. 1969–1978, „Sowetskaja Encyklopedia”, Moskwa, https://ru.wikipedia.org/wiki, 26.01.2018 ; Budina O., Szmelewa M. 1989, Gorod i narodnyje tradicji russkich, Nauka, Moskwa ; Darmoriz O. 2010, Mifołogia, LNU imeni Iwana Franka, Lwów ; Erasow B. 1997, Socjalnaja kulturołogia, Aspekt Press, Moskwa ; Glan B. 1988, Prazdnik wsegda s nami, Sojuz teatr. dejatelej RSFSR, Moskwa ; Gurewicz P. 1983, Socjalnaja mifołogia, Mysl, Moskwa ; Fedorow O. 2005, Wwedenie w teoriju i istoriju kultury, Wydawnictwo „Flinta”, Moskwa ; Kara-Murza S. 2000, Manipulacja soznaniem, Ałgorytm, Moskwa ; Konowicz A. 1990, Teatralizowanye prazdniki i obriady w SSSR, Wysszaja szkoła, Moskwa ; Książka... 1989, Książka o religiach, Wydawnictwo RTW, Warszawa ; Kucher K. 2012, Park Gorkogo. Kultura dosuga w stalinskuju epochu. 1928–1941, ROSSPEN, Moskwa ; Lichaczew D. 1991, Poezja sadow. K semantike sadowo-parkowych stylej, Nauka, Sankt-Peterburg ; Matyukhina A. 2000, W sowieckim Lwowie: życie codzienne miasta w latach 1944–1990, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ; Nekryłowa O. 1988, Russkije narodnyje gorodskije prazdniki, uweselenija i zreliszcza, koniec XVIII–nacz. XX w., Iskusstwo, Leningrad ; Osipow G. 2000, Socjalnoje mifotworczestwo i socjalnaja praktika, NORMA, Moskwa ; Masowye... 1961, Masowye prazdniki i zreliszcza, Sbornik, Sost. Glan B., Iskusstwo, Moskwa ; Parki...1934, Parki kultury i otdycha, Putewoditeł, Moskwa ; Parki... 2005, Parki mira, Awanta, Moskwa ; Pylajew M. 2007, Staryj Peterburg, Paritet, Moskwa ; Randchawa M. 1981, Sady czerez wieka, Izdatelstwo Znanie, Moskwa ; Reutin M. 1996, Narodnaja kultura Germanii: Pozdnee srednewekowie i Wozrożdenie, Rosijskij gosudarstwennyj gumanitarnyj uniwersytet, Moskwa ; Sady… 2004, Sady i parki Sankt-Peterburga XIX-nacz. XX w., Centrpoligraf, Sankt-Peterburg ; Skubaczewska-Pniewska A., Stoff A. (red.) 2011, Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń ; Sokolowa W. 1979, Wesenne-letnie kalendarnyje obriady russkich, ukraińcew i bełorussow. XIX–nacz.XX w., Izdatelstwo Nauka, Moskwa ; Szybeko Z., Szybeko s. 1990, Stranicy żyzni dorewolucyonnogo goroda, Polymia, Minsk ; Szajgardanowa N. 2014, Park kultury i otdycha kak jawlenie kultury i woploszczenie sowetskogo ideołogiczeskogo proekta. Awtoreferat dysertacji kandydata filosofskich nauk, Ekaterinbyrg, https://dlib.rsl.ru/viewer/01005552767, 26.01.2018 ; Wergunow A., Gorochow W. 1988, Russkie sady i parki, Nauka, Moskwa ; Werzilin N. 1964, Sady i parki mira, Izdatelstwo „Detskaja literatura”, Leningrad ; Zagibalowa M. 2008, Fenomen karnawalizacji sowremennoj kultury. Awtoreferat dysertacji kandydata filosofskich nauk, Tuła, https://dlib.rsl.ru/viewer/01003169936, 26.01 2018 ; Ziuilen van G. 2002, Wse sady mira, OOO Izdatelstwo „Astrel”, Moskwa

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

31

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67897 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji