Obiekt

Tytuł: Karnawał studencki i jego nazwy

Twórca:

Choroś, Monika

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

The students’ carnival and its names ; Journal of Urban Ethnology 16 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Święto studentów, zwane juwenaliami, sporadycznie żakinadą, to swoisty karnawał, ostatnie beztroskie, pełne zabawy dni przed egzaminami sesji letniej. W poszczególnych miastach akademickich, a także na uczelniach, które są organizatorami imprez juwenaliowych, święto to ma określoną nazwę, np. Piastonalia, Upnalia, Juwenalia Podbeskidzia. W artykule omówiono znaczenie i genezę jednowyrazowych określeń juwenaliowych oraz środki słowotwórcze wykorzystane do ich utworzenia

Bibliografia:

Balas B., Legenda o siedleckim mocarzu, SKN Krajoznawców, http://krajoznawcy.umcs.lublin.pl/index.php/tales/legend-1, 20.09.2017 ; Bednarowska Z. 2009, To "UJotowcy" wymyślili juwenalia!, „WUJ – Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 6, https://wujek.wordpress.com/2009/06/01/, 30.06. 2017 ; Biolik M., Duma J. (red.) 2011, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn ; Gałkowski A. 2007, Socjoideonimy a chrematonimy – miejsce nazw organizacji i inicjatyw społecznych w dynamice onimicznej języka, [w:] Cieślikowa A., Czopek-Kopciuch B., Skowronek K. (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Pandit, Kraków, s. 495–508 ; Gałkowski A. 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź ; Jadacka H. 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa ; Kosyl Cz. 1993, Chrematonimy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, T. II, Bartmiński J. (red.) Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 439–444 ; Nelsonek 2006, Legenda o Suchej Beskidzkiej, http://nelsonek.blox.pl/2006/01/Legenda-o-Suchej-Beskidzkiej.html, 12.09.2017 ; Niezabitowski M. 2009, Juwenalia, http://www.krakow.pl/kultura/1341,artykul,juwenalia.htm, 10.05.2017 ; Ochmann D. 2002, Między integracją a analogią. O pewnym typie złożeń współczesnej polszczyzny, „Język Polski” LXXXII, nr 5, s. 322–329 ; Sękowska E. 2012, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje), „Eslavistica Complutense”, nr 12, s. 97–103, http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESLC.2012.v12.38728, 6.01.2018 ; Szymczak M. (red.) 1978, Słownik języka polskiego, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Tokarski J. (red.) 1980, Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa ; Włodarski M. (wstęp i oprac.) 2007, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ; Załucki M. 1959, Oj-czyste kpiny, Iskry, Warszawa ; Hasiornalia 2016, https://www.entuzjasci.net/single-post/2016/05/21/Hasiornalia, 3.10.2017 „i.pewu” 2005, Twój przewodnik po juwenaliach, „i.pewu” 2005, 2, nr 00, http://ipewu.pw.edu.pl/arch/ipewu_juwe2.pdf, 12.06.2017 ; Juwenalia IT 2010, Juwenalia IT – Studencka Impreska Trójmiejska, dla Studenta.pl, https://rozrywka.trojmiasto.pl/Juwenalia-IT-Studencka-Impreska-Trojmiejska-imp159300.html, 10.02.2017 ; Juwenalia regionalne, http://samorzad.uw.edu.pl/projekty/juwenalia-regionalne/, 10.02.2017 ; Juwenalia w Polsce, https://juwenalia.studentnews.pl/, 19.11.2016 ; Juwenalia we Wrocławiu http://www.juwenalia.co.pl/wroclaw, 25.04.2017 ; Juwenalia Warszawskie http://warszawski-sen.pl/juwenalia-warszawskie/, 20.06.2017 ; Legenda, http://turystyka.siedlce.pl/artykul/130/legenda-o-jacku, 17.12.2017 ; TomBalu 2012, Juwenalia Kalwaryjskie, Nasza Kalwaria.pl, http://kalwaria.home.pl/naszakalwaria/index.php/sanktuarium/404-juwenalia-kalwaryjskie-.html, 25.11.2016 ; Sandanalia 2015, Sandanalia, czyli pierwsze warszawskie chrześcijańskie juwenalia, http://dobremiejsce.org/sandanalia-czyli-pierwsze-warszawskie-chrzescijanskie-juwenalia/, 2.07.2017

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

16

Strona pocz.:

179

Strona końc.:

190

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67907 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji