Object

Title: Antineural antibodies in blood sera of rats subjected to global cerebral ischemia

Subtitle:

PRZECIWCIAŁA ANTYNEURONALNE W SUROWICY KRWI SZCZURÓ WPODDANYCH CAŁKOWITEMU NIEDOKRWIENIU MÓZGOWIA

Publisher:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Stwierdzono, że w surowicy krwi zwierząt, które przeżyły 10 lub 15 minutową doświadczalnąśmierć kliniczną, pojawiają się przeciwciała dające dodatni odczyn immunologiczny z elementami strukturalnymi tkanki nerwowej takimi jak astrocyty, mielina oraz komórki nerwowe. Pojawiałysię one od 7 dnia po niedokrwieniu, a ich miano, w szczególności przeciwciał antyneuronalnych, narastało do 6 miesięcy po niedokrwieniu. Obecność przeciwciał antyneuronalnych była zjawiskiem najbardziej stałym, a dodatnia reakcja immunologiczna dotyczyła neuronów kory mózgu,rogu Amona, kory móżdżku i jąder pnia mózgu. Odczyn miał charakter narządowo-swoisty przybraku swoistości gatunkowej. Kontaktowi antygenów tkanki nerwowej z układem immunologicznym sprzyjał rozpad komórek nerwowych OUN współprzebiegający z uszkodzeniami barierykrew —mózg, stwierdzonymi metodami immunochemicznymi.

Relation:

Neuropatologia Polska

Volume:

26

Issue:

2

Start page:

163

End page:

174

Detailed Resource Type:

Article

Format:

pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68713

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Mossakowski Medical Research Center PAS

Original in:

Library of the Mossakowski Medical Research Center PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information