Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Antineural antibodies in blood sera of rats subjected to global cerebral ischemia

Inny tytuł:

PRZECIWCIAŁA ANTYNEURONALNE W SUROWICY KRWI SZCZURÓ WPODDANYCH CAŁKOWITEMU NIEDOKRWIENIU MÓZGOWIA

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Stwierdzono, że w surowicy krwi zwierząt, które przeżyły 10 lub 15 minutową doświadczalnąśmierć kliniczną, pojawiają się przeciwciała dające dodatni odczyn immunologiczny z elementami strukturalnymi tkanki nerwowej takimi jak astrocyty, mielina oraz komórki nerwowe. Pojawiałysię one od 7 dnia po niedokrwieniu, a ich miano, w szczególności przeciwciał antyneuronalnych, narastało do 6 miesięcy po niedokrwieniu. Obecność przeciwciał antyneuronalnych była zjawiskiem najbardziej stałym, a dodatnia reakcja immunologiczna dotyczyła neuronów kory mózgu,rogu Amona, kory móżdżku i jąder pnia mózgu. Odczyn miał charakter narządowo-swoisty przybraku swoistości gatunkowej. Kontaktowi antygenów tkanki nerwowej z układem immunologicznym sprzyjał rozpad komórek nerwowych OUN współprzebiegający z uszkodzeniami barierykrew —mózg, stwierdzonymi metodami immunochemicznymi.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

26

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

174

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68713

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji