Obiekt

Tytuł: Glycogen deposition as an indicator of glucose metabolism disturbances in the brain due to various damaging factors

Inny tytuł:

ODKŁADANIE SIĘ GLIKOGENU W MÓZGU JAKO WYKŁADNIK ZABURZENIA PRZEMIANY GLUKOZY W NASTĘPSTWIE DZIAŁANIA RÓŻNYCH CZYNNIKÓW USZKADZAJĄCYCH

Wydawca:

Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Wrocław ; Warszawa ; Kraków

Abstrakt:

Zawartość glikogenu w prawidłowym mózgu jest niewielka, a histochemiczniewykrywalne złogi spotyka się tylko w niektórych strukturach ośrodkowego układunerwowego. Zwiększenie zawartości tego polisacharydu występuje jako zjawiskofizjologiczne w okresie dojrzewania tkanki nerwowej oraz w stanach patologicznycho różnej etiologii. Oprócz glikogenozy, w której odkładanie się glikogenuw ośrodkowym układzie nerwowym jest wynikiem uwarunkowanego genetyczniezaburzenia przemiany, obserwowano gromadzenie się glikogenu jako zjawiskoprzejściowe w następstwie niedotlenienia, uogólnionego i miejscowego nie •dokrwienia, po zatruciu tlenkiem węgla, po domózgowym podaniu ouabainy orazw innych procesach prowadzących do zaburzeń przemiany w tkance nerwowej alenie powodujących zmian strukturalnych, lub wyłącznie zmiany odwracalne. Zmianomzawartości glikogenu towarzyszą zaburzenia w aktywności enzymów biorącychudział w jego przemianie, UDPG-g transferazy i fosforylaz. Dynamika rozwojutych zmian jest różna w zależności od stopnia dojrzałości ośrodkowego układunerwowego, rodzaju czynnika patogennego oraz gatunku zwierząt doświadczalnych.Złogi glikogenu gromadzą się przede wszystkim w neuropilu, perikarionachi wypustkach astrocytów, rzadko i tylko w niektórych strukturach równieżw perikarionach dużych neuronów ruchowych. W dojrzałym mózgu glikogen obserwowanowyłącznie w strukturach szarych, w niedojrzałym, a zwłaszcza mielinizującymsię również w istocie białej. Wzrost zawartości glikogenu, któregomechanizm nie jest wyjaśniony, stanowi niespecyficzny wykładnik zaburzeń przemianyglukozy w tkance nerwowej, wyprzedzający pojawienie się histologicznychi submikroskopowych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neuropatologia Polska

Tom:

17

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

96

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69192

Język:

eng

Język streszczenia:

pol ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji