Obiekt

Tytuł: Przypadek rozsianych zaburzeń naczynioruchowych zjednoczesnym porażeniem kończyn dolnych i zaburzeniami psychicznymi

Twórca:

Mossakowski, Mirosław Jan (1929–2001)

Data wydania/powstania:

1957

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

A CASE OF DISSEMINATED VASCULOMOTOR DISORDERS WITH THE SIMULTANEOUS PARALYSIS OF THE LOWER EXTREMITIES AND WITH PSYCHIC DISORDERS

Wydawca:

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Różnorodność zmian anatomicznych leżących u podłoża klinicznego zespołu poprzecznego porażenia rdzenia kręgowego jest faktem powwszechnie znanym zarówno wśród neurologów ,jaki anatomopatologów Równocześnie podkreślić należy fakt, że różnorodne zmiany anatomiczne i rozmaite mechanizmy chorobowe często występują pod jednakową klinicznie postacią zespołu poprzecznego porażenia rdzenia. Do dziś brak kryteriów pozwalających na ścisłe rozróżnienie przypadków o etiologii zapalnej i niezapalnej, przejawiających się pod postacią identycznego lub podobnego zespołu klinicznego. Celem doniesienia jest dokonanie zestawienia danych klinicznych z obrazem zmian anatomopatoilogicznych w przypadku o stosunkowo rzadkim mechanizmie patogenetycznym. Jego złożoność wy¬daje się stać w sprzeczności z tendencjami niektórych autorów (Jaffe i Freeman; Hoffman) do sugerowania odrębności jednostkowej schorzeń o podobnym do naszego obrazie klinicznym i anatomopatologicznym.

Czasopismo/Seria/cykl:

Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska

Tom:

7

Zeszyt:

3 ; 3

Strona pocz.:

321 ; 319

Strona końc.:

331 ; 331

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - studium przypadku

Format:

pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69955

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji