Object

Title: Sprawozdanie Dyrektora Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazyalnym w Krakowie za Rok Szkolny ....

Subtitle:

Sprawozdanie Dyrektora Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazjalnym w Krakowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Gimnazyalnej Żeńskiej za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrektora I-szej Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazyalnym w Krakowie, ul. Wolska L. 13 za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrektora Pierwszego Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego w Krakowie, ul. Wolska 13 za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrekcyi Pierwszego Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego w Krakowie, ul. Wolska 13 za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrektora Prywat. Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Krakowie za Rok Szkolny ...

Publisher:

Nakładem Towarzystwa Szkoły Gimnazyalnej Żeńskiej ; Czcionkami Drukarni Związkowej pod zarządem A. Szyjewskiego

Place of publishing:

Kraków

Description:

Tyt. wg okł ; Za r. szk. 1904/1905 : nakładem Dyrektora Średniej Szkoły Żeńskiej, za r. sz. 1905/1906, 1907/1908 : nakładem Dyrekcji, za r. szk. 1908/1909-1913/1914 : nakładem I. Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego, za r. szk. 1936/37 : nakładem Tow. Pryw. Gimnazjum im. E. Plater ; W 1911 : Czcionkami Drukarni Literackiej pod zarządem L. K. Górskiego, w l. 1912-1914 : Czcionkami Krakowskiej Drukarni Nakładowej, pod zarządem Adolfa Nowaka, w 1937 : Drukarnia Polska Fr. Zemanka ; Ostatni znany: za r. szk. 1936/37 wyd. 1937 ; 22 cm

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2365 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information