Obiekt

Tytuł: Sprawozdanie Dyrektora Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazyalnym w Krakowie za Rok Szkolny ....

Inny tytuł:

Sprawozdanie Dyrektora Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazjalnym w Krakowie za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Towarzystwa Szkoły Gimnazyalnej Żeńskiej za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrektora I-szej Prywatnej Średniej Szkoły Żeńskiej z Programem Gimnazyalnym w Krakowie, ul. Wolska L. 13 za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrektora Pierwszego Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego w Krakowie, ul. Wolska 13 za Rok Szkolny ... ; ... Sprawozdanie Dyrekcyi Pierwszego Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego w Krakowie, ul. Wolska 13 za Rok Szkolny ... ; Sprawozdanie Dyrektora Prywat. Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Plater w Krakowie za Rok Szkolny ...

Wydawca:

Nakładem Towarzystwa Szkoły Gimnazyalnej Żeńskiej ; Czcionkami Drukarni Związkowej pod zarządem A. Szyjewskiego

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

Tyt. wg okł ; Za r. szk. 1904/1905 : nakładem Dyrektora Średniej Szkoły Żeńskiej, za r. sz. 1905/1906, 1907/1908 : nakładem Dyrekcji, za r. szk. 1908/1909-1913/1914 : nakładem I. Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego, za r. szk. 1936/37 : nakładem Tow. Pryw. Gimnazjum im. E. Plater ; W 1911 : Czcionkami Drukarni Literackiej pod zarządem L. K. Górskiego, w l. 1912-1914 : Czcionkami Krakowskiej Drukarni Nakładowej, pod zarządem Adolfa Nowaka, w 1937 : Drukarnia Polska Fr. Zemanka ; Ostatni znany: za r. szk. 1936/37 wyd. 1937 ; 22 cm

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2365 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Domena Publiczna

Zasady wykorzystania:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji