Object

Title: Działalność polityczno-kulturalna Macieja Loreta w Rzymie przed wybuchem Wielkiej Wojny

Creator:

Wojtanowska-Bąk, Natalia

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 29-55 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 23 cm

Abstract:

On 7 February 1911, a resolution of the National Council established the Press and Information Office in Rome, which was a branch of the French Agence Polonaise de Presse. Head of the Agence was appointed Maciej Loret, a historian from Lwow and longtime member of the Rome Expedition of the Polish Academy of Learning in Kraków. Thanks to Loret’s efforts, the Italian public opinion as well as political and cultural circles got to know the Polish question, and the contacts he established with the press, academic institutions and the parliamentary world enabled a more effective propaganda campaign during the Great War.

References:

Biliński B., Angelo de Gubernatis – prezes Koła Włosko-Polskiego im. Fryderyka Chopina w Rzymie (1912–1913), „Kultura i Społeczeństwo” 1978, t. XXII, nr 3, s. 117–129. ; Budakowska E., Włochy, towarzystwa i stowarzyszenia społeczno-kulturowe, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, t. V, Toruń 2005, s. 325. ; Clark M., Współczesne Włochy 1871–2006, tłum. T. Wituch, Warszawa 2009. ; Drozdowski M.M., Działalność Polonii amerykańskiej w walce o niepodległość Polski w latach 1910–1918, w: Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej, red. H. Florkowska-Frančić, M. Frančić, H. Kubiak, Wrocław–Kraków 1979, s. 63–70. ; Dunin-Wąsowicz K., Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1895–1914, Warszawa 1999. ; Gianelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak, Mediolan 2003. ; Paradowska K., Polonia włoska, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 629. ; Płygawko D., Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Poznań 2005. ; Płygawko D., Listy Stefana Dąbrowskiego do Kazimierza Woźnickiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, cz. 2: 1906–1937, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1996, t. III. ; Płygawko D., „Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907–1909), Poznań 1994. ; Pyłat J., Krótki zarys historii emigracji polskiej we Włoszech, w: Polacy we Włoszech. Historia, współczesność, zmiany, red. K. Golemo, B. Kaczorowski, M. Stefanowicz, Kraków 2014, s. 19–20. ; Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie w latach 1918–1940, Warszawa 1975. ; Szczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015. ; Śladkowski W., O działalności polonofilskiej Marca Sangniera, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F” 1982, t. XXXVII, s. 411–430. ; Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976. ; Wątor A., Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907–1914. Z dziejów instytucji obywatelskiej, Szczecin 2000. ; Wieliczko M., Maciej Loret i jego działalność w Rzymie w latach „wielkiej wojny”, „Teka Kom. Hist. OL PAN” 2009, s. 114–126. ; Wojtanowska N., Prace naukowe Macieja Loreta (1880–1949) w ramach Ekspedycji Rzymskiej w latach 1904–1913, w: Krakowska szkoła historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne. Studia historiograficzne, red. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków 2017, s. 337–361.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

3

Start page:

29

End page:

55

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71979 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.01

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information