Obiekt

Tytuł: Obraz zaboru rosyjskiego w oczach żołnierzy i urzędników państw centralnych w latach 1914–1917

Twórca:

Brudek, Paweł (1980- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 3 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 57-80 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa ; 23 cm

Abstrakt:

Podczas I wojny światowej wojska Niemiec i Austro-Węgier zajęły całe terytorium zaboru rosyjskiego dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pod ich kontrolą znalazły się terytoria całkowicie odmienne pod kątem ludnościowym, kulturowym czy przyrodniczym. Doświadczenie kontaktu z rzeczywistością Królestwa Polskiego, guberni suwalskiej, Białostocczyzny, Litwy, Kurlandii, Białorusi, Polesia i Wołynia w latach 1914–1918 stało się nieodłącznym tematem wspomnień, dzienników, listów, tekstów publicystycznych i naukowych oraz artykułów w prasie żołnierskiej, sporządzanych przez żołnierzy i urzędników administracji okupacyjnej państw centralnych. Poniższy artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia obrazu „porosyjskiego Wschodu” w ich oczach.

Bibliografia:

Grysińska-Jarmuła K., Hrabia Bogdan Hutten-Czapski (1851–1937). Żołnierz, polityki dyplomata, Toruń 2011. ; Horn E., Im Osten nichts Neues. Deutsche Literatur und die Ostfront des Ersten Weltkriegs, w: Die Vergessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung, Hrsg. G.P. Groß, Paderborn–München–Wien–Zürich 2006. ; Kasperavičius A., Rozwój dążeń niepodległościowych Litwinów na litewskiej prowincji w latach okupacji niemieckiej (1915–1918), w: Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2007. ; Lehnstaedt S., Der Koloniale Blick? Polen und Juden in der Wahrnehmung der Mittelmächte, w: Jenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext, Hrsg. B. Bachinger, W. Dornik, Innsbruck–Wien–Bozen 2013. ; Liulevicius V.G., Der Osten als apokalyptischer Raum. Deutsche Frontwahrnehmungen im und nach dem Ersten Weltkrieg, w: Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert, Hrsg. G. Thum, Göttingen 2006. ; Liulevicius V.G., Kriegsland im Osten. Eroberung, Kolonisierung und Militärherrschaft im Ersten Weltkrieg, Hamburg 2002. ; Michaluk D., Formowanie się podstaw państwowych Białoruskiej Republiki Ludowej w latach 1918–1919, w: Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2007. ; Mühle E., Der europäische Osten in der Wahrnehmung deutscher Historiker. Das Beispiel Hermann Aubin, w: Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert, Hrsg. G. Thum, Göttingen 2006. ; Münch Ph., Bürger in Uniform. Kriegserfahrungen von Hamburger Turnern 1914 bis 1918, Freiburg im Breisgau–Berlin–Wien 2009. ; Nelson R.L., German Soldier Newspapers of the First World War, New York 2011. ; Richter S., Der Krieg als Fremderfahrung. Das Rußlandbild in den Feldpostbriefen des Soldaten Friedrich Grelle (1914/15), w: Verführungen der Gewalt – Russen und Deutsche im Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg, Hrsg. K. Eimermacher, A. Volpert, unter Mitarb. G. Bordjugow, München 2005. ; Schreiber J., Vier Jahre als Infanterist im Ersten Weltkrieg. Ein Tagebuch, Dresden 1998. ; Volkmann H.E., Der Ostkrieg 1914/15 als Erlebnisund Erfahrungswelt des deutschen Militärs, w: Die Vergessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung, Nachwirkung, Hrsg. G.P. Groß, Paderborn–München–Wien–Zürich 2006.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

80

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71980 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.3.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji