Obiekt

Tytuł: Problem rozgraniczenia Sowietów z Finlandią, 1917–1922

Twórca:

Materski, Wojciech (1944- )

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 4 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-30 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa ; 23 cm

Abstrakt:

Studium dotyczy jednego z ważnych epizodów rozpadu Imperium Rosyjskiego. Analizie poddano zmiany w polityce bolszewików wobec Finlandii, działania będące ich następstwem – od początkowego uznania niepodległości byłego Wielkiego Księstwa Finlandzkiego, przez próby objęcia go rewolucyjną „bratnią pomocą”, po traktat pokojowy wymuszony sytuacją po klęsce wojennej z Polską i załamaniu się koncepcji „przerastania rewolucji”.

Bibliografia:

Bierdinskich W., Spiecposielency. Politiczeskaja ssyłka narodow Sowietskoj Rossii, Moskwa 2005. ; Chołodkowskij W.M., Finlandija i Sowietskaja Rossija 1918–1920, Moskwa 1975. ; Coates W.P., Coates Z.K., Armed Intervention in Russia 1918–1922, London 1935. ; Contested Territory. Border Disputes at the Edge of the Former Soviet Empire, ed. T. Forsberg, Aldershot 1995. ; Dawidienko A.I., Siestrorieck. Oczierki po istortii goroda, Leningrad 1962. Denikin A., Kto spasł sowietskuju włast’ ot gibieli, Moskwa 1991. ; Diekriety sowietskoj własti, t. I: 25 Oktiabria 1917 g. – 16 marta 1918 g., red. G.D. Obiczkin i in., Moskwa 1957. ; Direktiwy komandowanija frontow Krasnoj Armii (1917–1922 gg.). Sbornik dokumientow w 4 tomach, t. III: Apriel 1920–1922, red. N.N. Azowcew, Moskwa 1974. ; Dokumienty wnieszniej politiki SSSR, t. I–III, Moskwa 1957–1959. ; Ignatius H., Soikkeli K., La guerre d’indépendance en Finlande en 1918, Helsingfors 1925. ; Istorija Karelii s driewniejszych wriemion do naszych dniej, red. N.A. Korablow, Pietrozawodsk 2001. ; Istorija wnieszniej politiki SSSR, t. I: 1917–1945 gg., red. A.W. Bieriozkin i in., Moskwa 1976. ; Iz istorii raskułacziwanija w Karelii. 1930–31 gg. Dokumienty i matieriały, red. Ł.I. Drozdowicz i in., Pietrozawodsk 1991. ; Judienicz pod Piotrogradom. Iz biełych miemuarow, Leningrad 1927. ; Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008. ; Klucznikow Ju.W., Sabanin A.S., Mieżdunarodnaja polityka nowiejszego wriemieni w dogoworach, notach i dieklaracyiach, cz. 2, Moskwa 1926. ; Lenin W., Dzieła wszystkie, t. XXXV–XXXVIII, Warszawa 1988. ; Livre Rouge. Documents et Correspondance Diplomatique Russo-Finlandaise, concernant la Carélie Orientale, Moscow 1922. ; Mannerheim C.G.E., Erinnerungen, Zürich–Freiburg i. Br. 1952. ; Materski W., Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia, „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 4. ; Maynard C., The Murmansk Venture, London 1928. ; Mirowski M., Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką, Warszawa 2013. ; Obrazowanije Sojuza Sowietskich Socyalisticzeskich Respublik. Sbornik dokumientow, red. S.W. Charmandarian, S.I. Jakubowskaja, Moskwa 1972. ; Osipowa T.W., Kriestjanskij front w grażdanskoj wojnie. Sud’ba rossijskogo kriestjanstwa, Moskwa 1995. ; Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1919, Russia, vol. II, Washington 1934. ; Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866–1925, red. H. Janowska, T. Jędruszczak, Warszawa 1984. ; Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. L. Gelberg, t. II, Warszawa 1958. ; Rola i miejsce Polski w Europie 1914–1957, red. A. Koryn, Warszawa 1994. ; Rupasow A., Czistikow A., Sowietsko-finlandskaja granica. 1918–1938 gg. Oczierk istorii, Sankt-Peterburg 2016. ; Sabanin A., Rossija i Liga Nacyj 1920–21–22 gg., Moskwa 1924. ; Sbornik diejstwujuszczich dogoworow, soglaszenij i konwiencyj, zakluczionnych RSFSR s inostrannymi gosudarstwami, wyp. III: Diejstwujuszczije dogowory, sogłaszenija i konwiencyi, wstupiwszyje w siłu mieżdu 1 diekabria 1921 g. i 1 ijula 1922 g., Moskwa 1922. ; Sierpowski S., Liga Narodów. Powstanie, organizacja i zasady działania, Poznań 1984. ; Siukijajnen I.I., Karelskij wopros w sowietsko-finlandskich otnoszenijach w 1918–1920 gg., Pietrozawodsk 1948. ; Skrzypek A., Związek Bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce Polski i ZSRR w latach 1919–1925, Warszawa 1972. ; Société des nations. Actes de la Conférence relative à la non-fortification et à la neutralization des iles d’Aland, Genève 1921. ; Stalin J., Soczinienija, t. IV: Nojabr’ 1917–1920, Moskwa 1947. ; Szordykowska B., Historia Finlandii, Warszawa 2011. ; Szykorad A.B., Finlandia–Rossija. Tri nieizwiestnyje wojny, Moskwa 2006. ; Teslar T., Polityka Rosji Sowieckiej podczas wojny z Polską, Warszawa 1937. ; Worowskij W.W., Statji i matieriały po woprosam wnieszniej politiki, Moskwa 1959. ; Załkind I., Iz pierwych miesiacew Narodnogo Komissariata po Inostrannym Diełam, „Mieżdunarodnaja żyzń” 1922, nr 15. ; Żukowskij N.P., Posoł nowogo mira, Moskwa 1978.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

50

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

30

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72053 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.4.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/50/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji