Object

Title: Działalność Państwowej/ Związkowej Komisji ds. Wyznań w Jugosławii w latach 1945–1971

Creator:

Wawryszuk, Paweł

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 50 z. 4 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 79-95 ; Summary in Polish and English ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education ; 23 cm

Abstract:

W niniejszym artykule przedstawiona została geneza powstania i funkcjonowania Państwowej/ Związkowej Komisji ds. Wyznań w państwie rządzonym przez Josipa Broz-Titę. W latach 1945–1971 organ ten koordynował politykę państwa wobec religii, choć głównym ośrodkiem decyzyjnym w tym zakresie pozostawał najpierw sam marszałek, a potem szef bezpieki Aleksandar Ranković. Głównym celem prezentowanego tekstu jest ukazanie ewolucji i zasad działania Komisji w realiach jugosłowiańskich.

References:

This paper contains the genesis and functioning of the State/Federal Commission for Religious Affairs in Yugoslavia under Josip Broz-Tito. In 1945–71, Commission’s main task was to coordinate the state policy towards religion. In fact, the main decision-making centre was personally Marshal himself and later the superior of security police Aleksandar Ranković. Purpose of presented article is to analyse the evolution and Commission activities in Yugoslavia. ; Akmadža M., Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945–1980, Zagreb–Slavonski Brod 2013. ; Akmadža M., Svetozar Rittig – svećenik ministar u komunističkoj vladi, „VGD Jahrbuch” 2008, vol. XV, s. 101–115. ; Akmadža M., Uzroci prekida diplomatskih odnosa između Vatikana i Jugoslavije 1952. godine, „Croatica Christiana Periodica” 2003, vol. XXVII, no. 52, s. 171–202. ; Alexander S., Church and state in Yugoslavia since 1945, Cambridge 1979. ; Benigar A., Alojzije Stepinac – hrvatski kardinal, Zagreb 1993. ; Bertone T., Analiza i ocena umów między Kościołem a wspólnotami politycznymi, w: Kościół i prawo, t. IV, red. J. Krukowski, H. Misztal, Lublin 1985, s. 31–49. ; Boeckh K., Vjerski progoni u Jugoslaviji 1944.–1953.: staljinizam u titoizmu, „Časopis za suvremenu povijest” 2006, vol. XXXVIII, no. 2, s. 403–431. ; Bošković M., Društveno-politički sistem Jugoslavije, Zagreb 1963. ; Branković T., Starokatolička crkva u Jugoslaviji, „Religija & Tolerancija” 2004, br. 2, s. 93–104. ; Durmišević E., Crkva i država u Bosni i Hercegovini 1945–1950., w: Zbornik radova 1700 godina milanskog edikta, ur. D. Nikolić, A. Đorđević, M. Todorović, Niš 2013, s. 47–58. ; Eastern Christianity and the Cold War, 1945–91, ed. L.N. Leustean, New York 2010. ; Lazić I., Pravno-politički aspekti odnosa crkve i društva, Zagreb 1976. ; Lenin W.I., Socjalizm a religia, w: idem, O religii, Warszawa 1960. ; Mihaljević J., Ustavna uređenja temeljnih prava u Hrvatskoj 1946.–1974., „Časopis za suvremenu povijest” 2011, vol. XLI, no. 1, s. 25–51. ; My już jesteśmy zjedzeni… Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa, red. R. Zenderowski, Warszawa 2012. ; Radić R., Država i verske zajednice 1945–1970, t. I, Beograd 2002. ; Radić R., Mitrović M., Zapisnici sa sednica Komisije za verska pitanja NR/SR Srbije 1945–1978. godine, Beograd 2012. ; Szobries T., Sprachliche Aspekte des Nation-Building in Mazedonien. Die kommunistische Presse in Vardar-Mazedonien (1940–1943), Stuttgart 1999. ; Trogrlić S., Istarska svećenička udruženja – Zbor svećenika sv. Pavla za Istru i Društvo svećenika sv. Ćirila i Metoda u Pazinu (1945.–1952.), „Croatica Christiana Periodica” 2008, vol. XXXII, no. 61, s. 123–150. ; Velikonja M., Religious Separation & Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina, College Station 2003. ; Wawryszuk P., Polityka władz Jugosławii wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1971, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2017, nr 29, s. 236–250. ; Zacharias M.J., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie – przekształcenia – rozkład, Warszawa 2004. ; Zemaljsko antifašističko vijeće narodnogoslobođenja Hrvatske, Zbornik dokumenata 1944 (Od 10. svibnja do 31. prosinca), ur. H. Sirotković, Zagreb 1975. ; Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011. ; Zieliński E., System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, Warszawa 1984.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

50

Issue:

4

Start page:

79

End page:

95

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72056 ; oai:rcin.org.pl:72056 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2018.4.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/50/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/50/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information