Obiekt

Tytuł: Zamknięcie „Przeglądu Kulturalnego” i otwarcie „Kultury” w 1963 roku – sukces moczarowców w ich walce o wpływy w środowisku inteligencji

Twórca:

Długołęcki, Aleksander

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 16 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 139-164 ; Streszcz. w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; 24 cm

Abstrakt:

Tematem artykułu jest zamknięcie przez władze w 1963 r. „Przeglądu Kulturalnego”, jednego z najbardziej popularnych kulturotwórczych tygodników społeczno-kulturalnych. W artykule naświetlono kulisy tej zaskakującej dla czytelników i pracowników redakcji decyzji. Połączenie dwóch tygodników „Przeglądu Kulturalnego” i „Nowej Kultury” (praktycznie oznaczało to ich zamknięcie) i otworzenie nowego uległego wobec władzy tygodnika „Kultura” wywołało także spore oburzenie w środowisku literackim.

Bibliografia:

Adamowski J., Kozieł A., Cenzura w PRL, w: Granice wolności słowa. Materiały konferencji naukowej Kielce 4–5 maja 1995 r. red. G. Miernik, Kielce–Warszawa 1999 ; Chrząstek T., Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963, Warszawa 2016 ; Friszke A., Kultura czy ideologia? Polityka kulturalna kierownictwa PZPR w latach 1957–1963, w: Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, red. A. Friszke, Warszawa 2003 ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994 ; Goban-Klas T., Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce od 1944 roku, Warszawa 2004 ; Koźniewski K., Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1950–1990, Warszawa 1999 ; Mielczarek T., Czasopisma społeczno-kulturalne lat osiemdziesiątych XX wieku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 11, 2008, z. 1–2 ; Mielczarek T., Czerwony sztandar na jońskiej kolumnie. Z dziejów „Nowej Kultury” (1950–1963), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, z. 1 ; Mielczarek T., Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003 ; Rokicki K., Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011 ; Stańczak-Wiślicz K., Lata 1980–1989. Trudna dekada, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011 ; Szaruga L., Co czytamy. Prasa kulturalna 1945–1995, Lublin 1999 ; Tomkowski J., Lata 1961–1970, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011 ; Władyka W., Lata 1956–1960, w: Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

16

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

164

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71960 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2018.04

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/16 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/16 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji