Object

Title: „Polskie dziecko w polskiej szkole” : polityka wojewody Michała Grażyńskiego wobec niemieckich szkół mniejszościowych na polskim Górnym Śląsku w latach 1926–1939

Creator:

Hübner, Mateusz

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 77-98 ; 23 cm ; Summary in Polish and English

Abstract:

The article presents the policy pursued by Voivode Michał Grażyński towards German minority schools in Polish Upper Silesia in 1926–1939. His policy was directed on the limitation of influence of German education in the autonomous province and strengthening of broadly understood Polish culture. To the very outbreak of the Second World War Voivode Grażyński – despite resistance of the German minority – tried to pursue his own educational and cultural policy.

References:

Cimała B., Otto Ulitz – niemiecki działacz na Górnym Śląsku i w powojennej Republice Federalnej Niemiec, w: Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. nauk. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 161–169.
Długajczyk E., Sanacja śląska 1926–1939. Zarys dziejów politycznych, Katowice 1983.
Durka J., Janusz Radziwiłł 1880–1967. Biografia polityczna, Warszawa 2011.
Glimos-Nadgórska A., Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922–1939), Katowice 2000.
Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. 1, red. F. Ryszka, Warszawa 1962.
Jerczyński D., Historia narodu śląskiego. Prawdziwe dzieje ziem śląskich od średniowiecza do progu trzeciego tysiąclecia, Katowice 2013.
Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1926–1932, Poznań 1964.
Łączewski J., Michał Grażyński (1890–1965). Sylwetka polityka, Częstochowa 2000.
Musialik W., Michał Grażyński (1890–1965). Biografia polityczna, Opole 1989.
Musialik W., Wojewoda śląski Michał Grażyński wobec Polaków i Niemców, w: Śląsk w myśli politycznej i działalności Polaków i Niemców w XX wieku, red. nauk. D. Kisielewicz, L. Rubisz, Opole 2001, s. 55–62.
Nowak K., Bez kompleksów. Wokół myśli śląskiej wojewody Michała Grażyńskiego, w: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, red. J. Mokrosz, M. Węcki, Katowice–Rybnik 2014, s. 31–49.
Rechowicz H., Wojewoda śląski dr Michał Grażyński, Warszawa–Kraków 1988.
Ręgorowicz L., Wykonanie polsko-niemieckiej górnośląskiej konwencji zawartej w Genewie 15 maja 1922 roku w zakresie szkolnictwa, Katowice 1961.
Urban T., Niemcy w Polsce. Historia mniejszości w XX wieku, Opole 1994.
Waingertner P., „Naprawa” 1926–1939. Z dziejów obozu pomajowego, Warszawa 1999.
Wanatowicz M.W., Województwo śląskie (1922–1939), w: Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 238–247.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

1

Start page:

77

End page:

98

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72352 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.1.04

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information