Obiekt

Tytuł: Wielka Brytania w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r.

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 1 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 191-214 ; 23 cm ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Artykuł dotyczy problematyki uczestnictwa Wielkiej Brytanii w interwencji zbrojnej w Libii w 2011 r. Składa się on z pięciu części. Dwie pierwsze części obejmują przyczyny zaangażowania się Wielkiej Brytanii w interwencję zbrojną w Libii i jej przygotowania do tej interwencji. W trzeciej części omówiono udział brytyjskich sił zbrojnych w operacji NATO „Unified Protector”, a w czwartej – konsekwencje interwencji zbrojnej w Libii i uczestnictwa w niej Wielkiej Brytanii. Artykuł zamyka podsumowanie i perspektywy dalszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w Libii.

Bibliografia:

Armbruster J., Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim, tłum. R. Kędzierski, Wrocław 2011. ; Biscop S., The UK and European defence: leading or leaving?, „International Affairs” 2012, t. LXXXVIII, nr 6. ; Brown D., Britain and the Politics of Counter-Terrorism: The 2002 New Chapter and Beyond, w: The Development of British Defence Policy. Blair, Brown and Beyond, red. D. Brown, London–New York 2010, s. 81–106. ; Butalia B., The Assassin’s Mace, Bloomington 2011. ; Callaghan J., The Labour Party and Foreign Policy. A History, London–New York 2007. ; Cawkwell T.W., UK Communication Strategies for Afghanistan, 2001–2014, London–New York 2016. ; Dobson A.P., Anglo-American Relations in the Twentieth Century. Of friendship, conflict and the rise and decline of superpowers, London–New York 1995. ; Dumbrell J., Personal diplomacy: Relations between prime ministers and presidents, w: Anglo-American Relations. Contemporary Perspectives, red. A.P. Dobson, S. Marsh, London–New York 2013, s. 82–104. ; Gaskarth J., British Foreign Policy. Crises, Conflicts and Future Challenges, Cambridge– Malden 2013. ; Gowland D., Britain and the European Union, London–New York 2017. ; Grzebyk P., Ramy prawne użycia siły, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe, red. R. Kuźniar i in., Warszawa 2012, s. 120–142. ; Hodge C., Britain and the Balkans. 1991 until the Present, London–New York 2006. ; Kitchen V.M., The Globalization of NATO. Intervention, Security and Identity, London–New York 2010. ; Marsh S., The Anglo-American defence relationship, w: Anglo-American Relations. Contemporary perspectives, red. A.P. Dobson, S. Marsh, London–New York 2013, s. 179–207. ; Murray R.W., Humanitarianism, Responsibility or Rationality? Evaluating Intervention as State Strategy, w: Libya. The Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Intervention, red. A. Hehir, R. Murray, New York 2013, s. 15–33. ; Phinney T.R., Airpower versus Terrorism. Three Case Studies, Montgomery 2003. ; Rowe P., Legal Accountability and Britain’s Wars 2000–2015, London–New York 2016. ; Sharp J.M., Tony Blain nurtures the special relationship, w: Why did the United States Invade Iraq?, red. J.K. Cramer, A.T. Thrall, London–New York 2012, s. 167–200. ; Strong J., Public Opinion, Legitimacy and Tony Blair’s War in Iraq, London–New York 2017. ; Wall S., The Official History of Britain and the European Community, t. II: From Rejection to Referendum, 1963–1975, London–New York 2013.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

191

Strona końc.:

214

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72357 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.1.09

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji