Obiekt

Tytuł: Rosyjsko-chińskie traktaty dwustronne z lat pięćdziesiątych XIX wieku w formalnym przedstawieniu „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego”

Twórca:

Rutkowski, Marek

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 57-76 : il. ; 24 cm ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł koncentruje się na formalnym przekazie w urzędowej prasie polskiej – „Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego” – treści kluczowych traktatów zawieranych pomiędzy stroną rosyjską i chińską w latach pięćdziesiątych XIX w. Po ukazaniu ogólnego tła sytuacyj-nego we wprowadzeniu, część druga artykułu odnosi się do zapisów traktatu z Kuldży z 5 lipca 1851 r., aby następnie skoncentrować się na opisie umowy z Aihunu z 28 maja 1858 r., a w dal¬szej kolejności na traktacie z Tiencinu z 13 czerwca 1858 r. Całość wieńczy zakończenie, uka¬zujące rosyjską interpretację intencji stojących za podpisaniem tychże traktatów.

Bibliografia:

China. A Cultural and Historical Dictionary, ed. by M. Dillon, New York 1998.
Demidowicz T., Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego jako „miejscowa” gazeta Cesarstwa, 1838–1861, „Annales Universitas Mariae Curie-Sklodowska, Sectio F” 56 (2001), s. 17–39.
Falkenheim V.C., Fu Hung F., Heilongjiang Province, China, w: Encyclopaedia Brittanica, https:// www.britannica.com/place/Heilongjiang.
Mayers W.F., Treaties between the Empire of China and Foreign Powers. Together with Regulations for the Conduct of Foreign Trade, Conventions, Agreements, Regulations, etc., etc., etc., 4th edn., Shanghai 1902.
Paine S.C.M., A History of the Sino-Soviet Border, 1858–1924, vol. 1, New York 1993.
Paine S.C.M., Imperial Rivals: China, Russia, and Their Disputed Frontier, Armonk, NY – London 1996.
Pietrasiak M., Dacyszen W., Regionalny aspekt historii stosunków rosyjsko-chińskich, Łodź 2012.
Бакрадзе Д.З., Сборник договоров России с Китаем 1689–1881 гг., Санкт-Петербург 1889.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72247 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji