Object

Title: Niepublikowane wspomnienia o Michale Czajkowskim – Sadyku Paszy

Creator:

Zlatanov, Aleksander

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : others citable

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 111-130 ; ill. ; 24 cm. ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

In the paper, the unpublished memoirs of Kazimierz Burzyński, aide-de-camp of the Polish political agent, writer and general Michał Czajkowski – Mehmet Sadyk Pasha are presented for the first time. Kazimierz Burzyński was serving as aide-de-camp of Sadyk Pasha during 1866–1868.

References:

Дубовик О., Проект турецко-болгарского дуализма Стефана Стамболова: фикция, реальность, политическая стратегия, w: Империи, граници, политики (XIX – началото на XX век), cъстав. Пл. Митев, В. Рачева, София 2016, s. 267–285. ; Сковронек Й., Михаил Чайковски и Българското национално движение (1841–1845), w: Сб. в чест на академик Димитър Косев, София 1974, s. 91–105. ; Смоховска-Петрова В., Михаил Чайковски – Садък паша и Българското възраждане, София 1973. ; Стойчев И., Казакъ алаятъ на Чайковски, София 1943. ; Badem C., Sadyk Pasha in the Light of the Ottoman Archives, w: The Crimean War 1853–1856: Colonial Skirmish оr Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals, ed. by J.W. Borejsza, Warszawa 2011, s. 91–109. ; Badem C., The Ottoman Crimean War (1853–1856), Leiden–Boston 2010. ; Boniecki A., Herbarz polski, cz. 1, t. 2, 3, Warszawa 1900. ; Burzyński K., Tahir Bej. Powieść ze wspomnień życia obozowego, Warszawa 1886. ; Chudzikowska J., Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1971. ; Dopierała K., Adampol-Polonezkoy. Z dziejów Polaków w Turcji, Poznań 1983. ; Grucel A., Zbiory Eustachego Iwanowskiego – pamiętnikarza i publicysty historycznego w Bibliotece Jagiellońskiej, „Nowa Biblioteka” (2011), nr 1 (8), s. 35–49. ; Iwanowski E., Kilka rysów i pamiątek, Poznań 1860. ; Iwanowski E., Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy przywiezione, t. 1–2, Kraków 1901. ; Iwanowski E., Listy z kraju i z zagranicy z r. 1863 i 1864, Kraków 1867. ; Iwanowski E., Pamiątki polskie z różnych czasów, t. 1–2, Kraków 1882. ; Iwanowski E., Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyta w roku 1863. Roku 1875 opisana z przydaniem różnych o Ziemi Świętej szczegółów, i o Synai, Kraków 1876. ; Iwanowski E., Rozmowy o Polskiej Koronie, t. 1–2, Kraków 1873. ; Iwanowski E., Wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej, t. 1–2, Kraków 1890–1891. ; Iwanowski E., Wspomnienia lat minionych, t. 1–2, Kraków 1876. ; Łątka J., Adampol. Polska wieś nad Bosforem, Kraków 1981. ; Polski słownik biograficzny, red. E. Rostworowski, t. 26, Kraków 1981. ; Popek K., „Niewygodny, acz bezsilny partner”. Współpraca Hôtelu Lambert z bułgarskimi działaczami narodowymi w latach czterdziestych XIX wieku, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” 144 (2017), nr 1, s. 119–135. ; Wierzbicki P., Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853–1856), Kraków 2013. ; Wisłocki W., Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej: nr 4175–6000, cz. 2, Kraków 1938.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

111

End page:

130

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72250 ; oai:rcin.org.pl:72250 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.08

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information