Object

Title: Bośnia i Hercegowina w kontekście wyznaniowym współczesnej Europy. Proces westernizacji islamu i islamizacji Zachodu

Creator:

Moroz-Grzelak, Lilla (1961– )

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 53 z. 2 (2018)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 195-205 ; 24 cm ; Concerns book: Marinko Zekić, Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta : islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskoga svijeta : s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane - Bošnjake, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016, pp.508 ; Abstracts in English and Russian

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper focuses on a monograph that was awarded a distinction in the 23rd edition of the Prof. Jerzy Skowronek Prize competition. Its author, Marinko Zekić, referring to the cultural, social and religious situation of Bosnia and Herzegovina has shown in a broad historical context the issue of functioning of the Muslims throughout the world in the past and presently. He undertook an attempt to answer the question whether the present changes are leading to an Islamisation of the Western world or rather to a modernisation of the Islamic world. To find an answer to these questions Marinko Zekić showed the reasons for mutual relations, their history and sketched their possible future consequences.

References:

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Kraków 2017.
Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź 2011.
Bujwid-Kurek E., Rola Alii Izetbegovicia w kształtowaniu muzułmańskiej wspólnoty Bośni i Hercegowiny, „Slavia Meridionalis” 11 (2011), s. 175–190.
Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułman, Częstochowa 2016.
Gucka A., „Chorwaci islamskiej wiary” – byt rzeczywisty czy twór propagandy, „Slavia Meridionalis” 11 (2011), s. 15–35.
Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012.
Muś J., Bośnia i Hercegowina. Etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania, Lublin 2013.
Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, t. 1–2, Warszawa 2005.
Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011.
Zacharias M., Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943–1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład, Warszawa 2004.
Zekić M., Musilimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane – Bošnjake, Poznań 2016.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

195

End page:

205

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72254 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2018.2.12

Source:

IH PAN, sygn. A.453/53/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/53/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information