RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Jewish social welfare institutions and facilities in the General Government from 1939 to 1944 : a preliminary study

Creator:

Bańkowska, Aleksandra (1980– ) ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Vol. 53 (2018), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warsaw

Description:

Continues: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; p. 129-167

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article deals with the activities of the entire Jewish social welfare sector in the General Government, which was supervised by two central organisations: the American Joint Distribution Committee and the Jewish Social Self-Help Organisation (Jüdische Soziale Selbsthilfe, later renamed Jüdische Unterstützungstelle), as well as a network of local relief committees and social welfare departments in Jewish councils. First, the organisation of the Jewish social welfare system and its changes over time, both on the central and local level, have been discussed. Second, the sources from which welfare institutions derived their resources, including gifts of foreign humanitarian organisations, grants of the GG administration and local authorities, as well as internal taxes and charges levied on local communities, have been listed. The third section of the article describes the areas of welfare activities, such as distribution of food, clothing, medicines and fuel, establishment of soup kitchens (meal centres), first aid stations, hospitals, children dayrooms, orphanages etc. and special aid for the displaced. The article attempts to fill a gap in the historiography of Poland under the German occupation, as no monographs concerning the social life of the Jews prior to the Holocaust exist.

References:

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, vol. 27, Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie 1939–1943, eds. A. Bańkowska, M. Ferenc Piotrowska, Warszawa, 2017.
Bańkowska A., “W poszukiwaniu elit. Rekrutacja członków komitetów lokalnych Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1940–1942”, in: Elity i przedstawiciele ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, eds. M. Grądzka-Rejak, A. Namysło, Kraków–Katowice–Warszawa, 2017, pp. 119–130.
Bauer Y., American Jewry and the Holocaust. The American Jewish Joint Distribution Committee 1939–1945, Detroit, 1982.
Bauer Y., My Brother’s Keeper. A History of the American Jewish Joint Distribution Committee 1929–1939, Philadelphia, 1974.
Einhorn I., Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce w latach 1921–1950, Toruń, 2008.
Engelking B., “Życie codzienne Żydów w miasteczkach dystryktu warszawskiego”, in: Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, eds. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa, 2007, pp. 119–221.
Engelking B., Leociak J., Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, ed. 2, Warszawa, 2013.
Grabowski J., “Zarząd powierniczy i nieruchomości żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. ‘Co można skonfiskować? W zasadzie wszystko’”, in: Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, eds. J. Grabowski, D. Libionka, Warszawa, 2014, pp. 73–112.
Grądzka M., Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej, Kraków, 2012.
Jędrasik-Jankowska I., “Geneza, rozwój i stan ubezpieczenia społecznego w Polsce”, in: Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, eds. K.W. Frieske, E. Przychodaj, Warszawa, 2014.
Kiełboń J., “Deportacje Żydów do dystryktu lubelskiego (1939–1943)”, in: Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, ed. D. Libionka, Warszawa, 2004.
Konopka-Bunsch H., “Historia opieki społecznej w Polsce”, in: Pomoc społeczna w Polsce, part 2, Warszawa, 1985.
Kopciowski A., Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin, 2005.
Kroll B., Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa, 1985.
Löw A., Roth M., Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, transl. E. Kowynia, Kraków, 2014.
Łuczak C., Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań, 1979.
Piątkowski S., Dni życia, dni śmierci. Ludność żydowska w Radomiu w latach 1918–1950, Warszawa, 2006.
Polski słownik judaistyczny, vols. 1–2, eds. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa, 2003.
Prais L., Displaced Persons at Home. Refugees in the Fabric of Jewish Life in Warsaw, September 1939 – July 1942, Jerusalem, 2015.
Radzik T., Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin, 1999.
Rączy E., Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945, Rzeszów, 2014.
Rutowska M., Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa 1939–1941, Poznań, 2003.
Sakowska R., Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939 – marzec 1943, ed. 2, Warszawa, 1993.
Skibińska A., Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich. Przewodnik archiwalno-bibliograficzny, Warszawa, 2007.
Swałtek D., “Salomon Greiwer i Warsztaty Miejskie w Bochni”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 12 (2016), pp. 242–263.
Szarota T., U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie w okupowanej Europie, Warszawa, 2000.
Trunk I., Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation, 2nd edition, Lincoln, 1996.
Urynowicz M., Adam Czerniaków 1880–1942. Prezes getta warszawskiego, Warszawa, 2009.
Węgrzyniak R., Procesy doktora Weicherta, Warszawa, 2017.
Witkowska-Krych A., “Główny Dom Schronienia ”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały, 13 (2017), pp. 372–398.
Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski, eds. W. Sienkiewicz, G. Hryciuk, Warszawa, 2008.
Żbikowski A., Sąd Społeczny przy CKŻP. Wojenne rozliczenia społeczności żydowskiej w Polsce, Warszawa, 2014.
Żebrowski R., Borzymińska Z., Po-lin. Kultura Żydów polskich w XX wieku, Warszawa, 1993.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

53

Issue:

Special Issue

Start page:

129

End page:

167

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72344 ; 1230-5057 ; 10.12775/SDR.2018.3.06

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; National Programme for the Development of the Humanities

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information