Object

Title: Sprawozdanie z poszukiwań w Tarnowicy, w pow. jaworowskim (woj. lwowskie) w gminie Bruchnal (włas. hr. Leona Szeptyckiego)

This page uses 'cookies'. More information