Object

Title: Moneta i kruszec w kulturze wielbarskiej w okresie późnorzymskim

Creator:

Bursche, Aleksander (1956- )

Date issued/created:

1984

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 31 (1984) ; Coinage and currency of Wielbark Culture in the late Roman period

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

Na podstawie zgromadzonych znalezisk monet z lat 195-395 oraz wyrobów srebrnych i złotych z późnego okresu rzymskiego kultury wielbarskiej ustalono główne okresy wyjścia monet i kruszcu poza obszar Cesarstwa. Uzasadniono, iż odpływ monety miał w tym okresie w odróżnieniu od pierwszych dwu stuleci n.e. przede wszystkim przyczyny polityczne i wiązał się z żołdami dla wojsk sprzymierzonych, trybutami, czy też innymi formami opłacania plemion „barbarzyńskich", a także, choć w mniejszym stopniu, z łupami. Autor próbuje powiązać konkretne strumienie monet ze znanymi ze źródeł pisanych wydarzeniami. Na podstawie obserwacji obiegu monety poza limesem dochodzi do wniosku, iż w pierwszych dwu stuleciach rzymskie monety nie pełniły w Barbaricum funkcji pieniądza kruszcowego. Uważa, że plemiona strefy północnego Barbaricum zaznajamiały się z rolą pieniądza stopniowo, przechodząc kolejne etapy, których jednym z istotniejszych przejawów był zwyczaj „siekania" kruszcu, występującego w takiej formie w skarbach od połowy IV w. n.e. Wcześniejsze cięte wyroby kruszcowe znane są jedynie z cmentarzysk i stąd autor wyciąga wniosek, że zabieg wiązał się w Barbaricum pierwotnie z rytuałem pogrzebowym

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

31

Start page:

47

End page:

90

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61098 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information