Object

Title: Realizm w służbie (nieosiągalnego) obiektywizmu. „Dymy nad Birkenau” Seweryny Szmaglewskiej

Creator:

Morawiec, Arkadiusz

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Z. Abramowicz, Tak było. Lublin 1962. ; 2. [J. Andrzejewski], Apel. Przedm. A. Pomian. Londyn 1945. Przedruk w: Noc. Opowiadania. B. m. w., 1945. ; 3. Aus Hitlers Konzentrationslagern. Zusammengestellt K. Bürger. Moskau-Leningrad 1934. ; 4. L. M. Bartelski, Zapis zbrodni. W: Cień wojny. Eseje. Warszawa 1983. ; 5. R. Barthes, Dyskurs historii. Przeł. A. Rysiewicz, Z. Kloch. "„Pamiętnik Literacki"” 1984, z. 3, s. 229. ; 6. O. Bartoš, Polská literatura s tematikou druhé svetové války v českých překladech. W zb.: Literatury słowiańskie o drugiej wojnie śœwiatowej. Red.J. ŒŚliziński. T. 2. Wrocław 1973. ; 7. W. Bartoszewski, Publikacje konspiracyjne o Oświęcimiu. "Więź" 1985, nr 1/3, s. 42-45. ; 8. H. Beimler, Im Mörderlager Dachau. 4 Wochen in den Händen der Braunen Banditen. Moskau-Leningrad 1933 (przekład polski: W katowni faszystowskich zbirów. Moskwa 1934). ; 9. W. Bielecki [właśc. W. Billig], No 35004. "Nowe Widnokręgi" 1943, nr 20, z 20 X. ; 10. Z. Biłgorajska, Świadomość - broń cywilizowanego człowieka. Rozm. [z S. Szmaglewską]. "„Zielony Sztandar"” 1961, nr 12, s. 8. ; 11. H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1988. ; 12. A. Borowa, Czterdzieści lat później.[Rozm.] z S. Szmaglewską. "„Walka Młodych"” 1984, nr 23. ; 13. T. Borowski, Alicja w krainie czarów. "„Pokolenie"” 1947, nr 1, s. 9. ; 14. W. Bredel, Die Prüfung. Roman aus einem Konzentrationslager. London 1934. ; 15. S. Burkot, Proza powojenna 1945-–1987. Wyd. 2, popr., uzup. Warszawa 1991. ; 16. T. Cyprian, J. Sawicki, Sprawy polskie w procesie norymberskim. Poznań 1956, s. 290-–294. ; 17. J. Czachowska, M. K. Maciejewska, T. Tyszkiewicz, Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T. 1. Wrocław 1983, s. 23, poz. 313-314. ; 18. S. Druszkowski, Nasza etyczna legitymacja. "„Dziennik Polski"” 1948, nr 65, s. 1. ; 19. T. Dziekoński, "Dymy nad Birkenau". "Życie Warszawy" 1946, nr 6, s. 3. ; 20. E. Fackenheim, Sachsenhausen 1938. Groundwork for Auschwitz. "„Midstream"” 1975, nr 4. ; 21. K. Filipowicz, Krajobraz niewzruszony. Warszawa 1947. ; 22. G. Flaubert, Listy. Wybrał i przeł. W. Rogowicz. Warszawa 1957, s. 187 (list z 18 III 1857). ; 23. A. Franaszek, Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999. Warszawa 2006. ; 24. M. Głowiński, Dokument jako powieść. W: Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 2. Kraków 1997. ; 25. M. Głowiński, Powieść i autorytety. W: Prace wybrane, t. 3, (1998), ; 26. M. Głowiński, Wielkie zderzenie. "„Teksty Drugie"” 2002, nr 3, s. 199-211. ; 27. A. G. G[rodzicki], O Tuwimie, Fiedlerze i sukcesach muzyki polskiej. Tłumaczenia "Dymów nad Birkenau". "Dziennik Zachodni" 1946, nr 136, s. 5. ; 28. S. Grzesiuk, Pięć lat kacetu. Warszawa 1958. ; 29. R. B. Gul, Oranienburg. Czto ja widieł w gitlerowskom koncentracyonnom łagierie. Pariż [1937]. ; 30. Ph. Hamon, Ograniczenia dyskursu realistycznego. Przeł. Z. Jamrozik. "„Pamiętnik Literacki"” 1983, z. 1, s.221-262. ; 31. T. Hołuj, Ciąg dalszy. Szkice o przygodach utworów. Kraków 1980, ; 32. T. Hołuj, Koniec naszego świata. Kraków [1958]. ; 33. T. Hołuj, Temat Oświęcim. "„Twórczość"” 1947, z. 2, s. 138. ; 34. W. Hornung [właśc. J. Zerfaß], Dachau - Eine Chronik. Zürich 1936. ; 35. K. Jakowska, Wojny światowe a literatura w kraju. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1993, s. 1203. ; 36. M. Jarocka, Z kręgu piekła. Rozm. z S. Szmaglewską. "„Argumenty"” 1984, nr 52/53, s. 8. ; 37. K. A. Jaworski, "Kwarantanna". Wspomnienia z Oranienburga. "Odrodzenie" 1945, nr 10/12. ; 38. A. J. Kamiński, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza. Przeł. H. Zarychta, A. J. Kamiński. Warszawa 1990. ; 39. W. Kiedrzyńska, Przegląd wspomnień z obozów i więzień hitlerowskich. "Dzieje Najnowsze" 1947, z. 1, s. 162. ; 40. E. Kocwa, Książka głęboko ludzka. "Tygodnik Powszechny" 1946, nr 4, s. 6. ; 41. E. Kocwa, Na meklemburskich piaskach. "Odrodzenie" 1945, nr 24. ; 42. H. Korotyński, Kiedy będziemy znali Oświęcim? "„Odrodzenie"” 1947, nr 34, s. 2. ; 43. W. Kragen, Cztery książki. "„Naprzód"” 1946, nr 13, s. 6. ; 44. M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce. Kraków 2005.876+5 ; 45. D. Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944-–1948. Białystok 2006. ; 46. P. Kuncewicz, Seweryna Szmaglewska. "Rzeczpospolita" 1992, nr 169. ; 47. [J. Kydryński], Biała noc. "Miesięcznik Literacki" 1943, z. 3. ; 48. W. Langhoff, Die Moorsoldaten. 13 Monate Konzentrationslager. Unpolitischer Tatsachenbericht. Zürich 1935. ; 49. W. Mach, Opowieść o najtrudniejszym zwycięstwie. "„Odrodzenie"” 1946, nr 4, s. 6. ; 50. A. Madej, Poza dobrem i złem. „Gdzie jesteś, nie widzę Cię, Boże”. "„Odnowa"” 1946, nr 3, s. 12. ; 51. K. Majdański, "Będziecie moimi świadkami...". Szczecin 1987. ; 52. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Warszawa 1990. ; 53. A. Z. Makowiecki, Opowieść o zagładzie. Seweryny Szmaglewskiej "Dymy nad Birkenau". "Kultura" 1969, nr 26, s. 3. ; 54. A. Z. Makowiecki [i in.], „Pamiętajcie o ogrodach...” Kultura -– literatura -– język. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 3. Warszawa 2004. ; 55. P. W. Massing, [pseud. K. Billinger], Schutzhäftling 880. Aus einem deutschen Konzentrationslager. Roman. Paris 1935. ; 56. A. Morawiec, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt -– temat -– metafora. Łódź, Wydawn. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2009. ; 57. A. Morawiec, Seweryna Szmaglewska (1916-1992). Bibliografia. Łódź 2007. ; 58. Z. Nałkowska, Zwierzenia. „"Nowiny Literackie"” 1947, nr 1, s. 1. ; 59. A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oœwięcimia. Warszawa 1973. ; 60. F. Piper, wstęp w zb.: Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Red. W. Długoborski, F. Piper. T. 1. Oświęcim 1995, s. 19-20. ; 61. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-–Warszawa 1989. ; 62. J. Przyboś, Słowo ostateczne. "„Twórczość"” 1945, z. 4, s. 41. ; 63. L. Rajewski, Seweryna Szmaglewska. "Na straży" 1963, nr 23, s. 11. ; 64. J. Ratajczak, Żywa pamięć: Birkenau. „"Głos Wielkopolski"” 1985, nr 92, s. 5. ; 65. J. Rogowicz, Jak ich żywią?. "Kurier Warszawski" 1936, nr 314. ; 66. J. Rogowicz, "Korytarz" polski w obozie. "Kurier Warszawski" 1936, nr 308 (wyd. wieczorne). ; 67. J. Rogowicz, Przyszłość obozu. "Kurier Warszawski" 1936, nr 321. ; 68. J. Rogowicz, W obozie koncentracyjnym. "Kurier Warszawski" 1936, nr 255 (wyd. wieczorne). ; 69. J. Rogowicz, Wszerz i wzdłuż obozu. "Kurier Warszawski" 1936, nr 260 (wyd. wieczorne). ; 70. J. Rogowicz, "Wychowanie" przez obóz. "Kurier Warszawski" 1936, nr 258. ; 71. J. Rogowicz, Za co? Od jak dawna? "Kurier Warszawski" 1936, nr 256 (wyd. wieczorne). ; 72. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003, s. 70. ; 73. L. Rees, Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”. Przeł. P. Stachura. Warszawa 2005. ; 74. D. Rousset, The Other Kingdom. Transl. and with an Introduction by R. Guthrie. New York 1947. ; 75. G. Seger, Oranienburg. Erster autentischer Bericht eines aus dem Konzentrationslager Geflüchteten. Mit einem Geleitwort von H. Mann. Karlsbad 1934. ; 76. Z. Skuza, Szmaglewska -– Świadectwo prawdzie. "„Argumenty"” 1984, nr 10, s. 8. ; 77. M. Stępień, Od mowy pozornie zależnej do "„czarnego potoku"” świadomości. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Wrocław 1976, s. 163. ; 78. S. Szmaglewska, Biała róża. Warszawa 1983, s. 159-–163. ; 79. S. Szmaglewska, Chleb i nadzieja. Opowiadania. Warszawa 1958. ; 80. S. Szmaglewska, Dymy nad Birkenau. Warszawa 1945. ; 81. S. Szmaglewska, Harcerki piotrkowskie w Tatrach. "„Głos Trybunalski"” 1933, nr 207, s.5. ; 82. S. Szmaglewska, Krzyk wiatru. Warszawa 1965. ; 83. S. Szmaglewska, Majowe spotkania. W: W. Wiśniewski, Tego nie dowiecie się w szkole. (Z wizytą u pisarzy). T. 2. Warszawa 1981, s. 219. ; 84. S. Szmaglewska, Niewinni w Norymberdze. Warszawa 1972. ; 85. S. Szmaglewska, Pisałam zawsze z potrzeby wewnętrznej. [Rozm.] E. Sadowska. "Kierunki" 1986, nr 12, s. 12. ; 86. S. Szmaglewska, Plutonowy i Ewa. "„Na straży"” 1963, nr 23, s. 11. ; 87. S. Szmaglewska, Posłowie. W: Dymy nad Birkenau. Wyd. 5. Warszawa 1955, ; 88. S. Szmaglewska, Świadomość - broń cywilizowanego człowieka. Rozm. Z. Biłgorajska. "Zielony Sztandar" 1961, nr 12, s. 8. ; 89. S. Szmaglewska, W Łodzi było mi dobrze i źle, jak w życiu. „"Odgłosy" 1967, nr 1. ; 90. S. Szmaglewska, Zapowiada się piękny dzień. Warszawa 1960. ; 91. S. Szmaglewska, Żegnamy Cię, Mamo. "„Tygodnik Piotrkowski"” 1988, nr 36. ; 92. A. Thierry, Récits des temps mérovingiens. T. 2. Paris 1851. ; 93. H. Vogler, Liryka i piekło. "Dziennik Polski" 1946, nr 69, s. 7. ; 94. H. Vogler, Oświęcimskie książki. "Wolni Ludzie" 1947, nr 5, s. 3. ; 95. A. Werner, wstęp w: T. Borowski, Utwory wybrane. Oprac. A. Werner. Wrocław 1991, BN I 276. ; 96. K. Wyka, Pogranicze powieści. "„Twórczość"” 1946, z. 2. ; 97. N. Zarembina, Trzy tygodnie w Majdanku. Warszawa 1943. ; 98. K. Żywulska [właśc. S. Landau], Przeżyłam Ośœwięcim. Warszawa 1946. ; 99. K. Żywulska [właśc. S. Landau], Wielkanoc w Oświęcimiu. "Głos Ludu" 1945, nr 80.

Issue:

1

Start page:

121

End page:

143

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63506 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

355

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information