Object

Title: Nowe materiały do konfliktu Nitsch–Kołaczkowski

Creator:

Starnawski, Jerzy

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Borowy, Monografia Kasprowicza. „Warszawianka” 1927, nr 37. Przedruk w: Studia i szkice literackie. T. 1. Warszawa 1982, s. 556–559. ; 2. W. Borowy, Wspomnienie o Leonie Piwińskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4, s. 327-344. ; 3. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884–1933. T. 3: Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa 1936, s. 44–45. ; 4. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Kraków 1963. ; 5. B. Faron, Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury. Wrocław 1976.6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946. ; 6. S. Kawyn, Twórczość naukowa Juliusza Kleinera. Lublin 1946. ; 7. Cz. Kłak, O jutro polonistyki uniwersyteckiej. Okupacyjna korespondencja Stanisława Pigonia z Romanem Pollakiem i Julianem Krzyżanowskim. „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 5, s. 79. ; 8. S. Kołaczkowski, Do luminarzy mojej parafii. Na marginesie monografii Kleinera o Mickiewiczu. „Marchołt” 1934, nr 1, s. 194–196. Przedruk w: Pisma wybrane. T. 1: Portrety i zarysy literackie. Warszawa 1968, s. 368–371. ; 9. J. Krzyżanowski, Nauka w Warszawie. W zb.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Red. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1964. ; 10. J. Musiał, Wartość i wartościowanie w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze. Przemyśl 2006. ; 11. A. Ordęga [J. Hulewicz], nekrolog S. Kołaczkowskiego. W zb.: Straty kultury polskiej 1939–1944. Red. A. Ordęga, T. Terlecki. T. 1. Glasgow 1945, s. 97–98. ; 12. S. Pigoń, Wprowadzenie. W: S. Kołaczkowski, Pisma wybrane. T. 1: Portrety. Warszawa 1968, s. 12. ; 13. J. Spytkowski, Kołaczkowski Stefan Brunon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 3 (1968). ; 14. J. Spytkowski, O Stefanie Kołaczkowskim. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 1/2, s. 193-204. ; 15. J. Spytkowski, Studium historii literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945. W zb.: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny. Red. T. Ulewicz. Oprac. M. Chamcówna [i in.]. Kraków 1966. ; 16. J. Starnawski, Kulisy literackiej nagrody Łodzi 1927–1933. „Osnowa” 1970 (jesień), s. 89. ; 17. S. Szuman, Wstęp zasadniczy do zagadnień wychowania estetycznego. „Marchołt” 1937, nr 3. ; 18. T. Ulewicz, Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Ogólny szkic historyczny). W zb.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr. Red. W. Taszycki, A. Zaręba. Kraków 1964. ; 19. T. Ulewicz, Ride, si sapis, czyli stare kawały profesorskie w UJ. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 2003, s. 265–266. ; 20. K. Wyka, Stan badań i potrzeby nauki o literaturze doby imperializmu. W: O sytuacji w literaturze polskiej (18–22 V 1950). Warszawa 1954. ; 21. K. Wyka, Stefan Kołaczkowski i jego „czeladka”. W: Odeszli. Warszawa 1983. Pierwodruk: „Kultura” 1972, nr 8, s. 3. ; 22. S. Żółkiewski, O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce. "Pamiętnik Literacki", R. 41, 1950, z. 1, s. 1–46.

Issue:

2

Start page:

219

End page:

228

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63995 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

87

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82178

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information