Object

Title: Pożyteczny obywatel z Grabowca, czyli nieznane karty biografii Tomasza Kajetana Węgierskiego

Creator:

Konończuk, Wojciech

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. [F. Biłgorajski], Pamiętnik szlachcica podlaskiego. „Czas” 1876, nr 279, z 6 XII, s. 1. ; 2. N. Bobrik, Polskij poet-proswietitel Tomasz Kajetan Wiengierskij. 1755–1787. Moskwa 1981. ; 3. A. Boniecki, Herbarz Polski. T. 2. Warszawa 1901. ; 4. A. Boniecki, Herbarz Polski. T. 13. Warszawa 1909. ; 5. A. Czyż, Podlaska ojczyzna Tomasza Kajetana Węgierskiego. W zb.: Od liryki do retoryki. W kręgu słowa, literatury i kultury. Prace ofiarowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. I. Kadulska, R. Grześkowiak. Gdańsk 2004. ; 6. Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Koordynator całości R. Loth. Autorzy haseł W. Albrecht-Szymanowska [i in.]. T. 5. Warszawa 2004. ; 7. K. Estreicher, Przedmowa w: T. K. Węgierski, Pisma wierszem i prozą. Lwów 1882, s. I-LII. ; 8. K. Estreicher, Tomasz Kajetan Węgierski (ur. 1755 †1787). Kraków 1869. ; 9. J. W. Gomulicki, Nad klawiaturą „Organów” Kajetana Węgierskiego. W: T. K. Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne w sześciu pieśniach. Oprac. J. W. Gomulicki. Warszawa 1956. ; 10. I. Homola-Skąpska, W salonach i traktierniach Krakowa. Przemiany w środowisku społecznym Krakowa lat 1795–1846. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2000, r. 45 s. 191-228. ; 11. Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. T. 1: Od XVI do połowy XVIII w. Wyd. W. Rusiński. Wrocław 1955. ; 12. A. Jankowska, Tomasz Kajetan Węgierski na tak i nie w świetle wybranych listów poetyckich. „Prace Polonistyczne” 2012, ser. 67, s. 43-62. ; 13. P. Kaczyński, Kłopoty z komunikacją, albo jak nie mówić do władców. Niepublikowane listy Kajetana Węgierskiego do Stanisława Augusta. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 221-228. ; 14. P. Kaczyński, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Studia i przekroje. Wrocław 2001. ; 15. P. Kaczyński, Splątane tożsamości. Dyskurs kolonialny w polskich relacjach z podróży po Ameryce. W zb.: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku. Red. A. Roćko. Warszawa 2014, s. 397-413. ; 16. J. Kitowicz, Pamiętniki do panowania Augusta III i Stanisława Augusta. Wyd. A. Woykowski. Poznań 1840. ; 17. W. Konończuk, W kręgu dworu Branickich. Podlaska gałąź rodu Węgierskich herbu Wieniawa. „Bielski Almanach Historyczny” 2016, s. 7-45. ; 18. Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego i biografii pisarzów polskich. T. 2. Zebrał T. Wierzbowski. Warszawa 1904. ; 19. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego. T. 1: 1714–1757. Oprac., wstęp B. Królikowski. Koment. Z. Zielińska. Warszawa 1986. ; 20. A. S. Naruszewicz, Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński. Wyd. M. Bober-Jankowska. Warszawa 2008. ; 21. J. Nieciecki, Testament Jana Klemensa Branickiego. W zb.: Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku. T. 5. Red. H. Majecki. Białystok 2001. ; 22. J. U. Niemcewicz, Pamiętniki 1804–1807. Lwów 1873. ; 23. K. Ordzowiały-Grzegorczyk, Tomasz Kajetan Węgierski jako świadek narodzin amerykańskiej państwowości. „Perspektywy Kultur” 2011, nr 2, s. 71-94. ; 24. Podróże i pamiętniki Tomasza Kajetana Węgierskiego. Oprac. L. S. [L. Siemieński]. „Biblioteka Warszawska” 1850, t. 4, s. 474-495. ; 25. J. Snopek, Tomasz Kajetan Węgierski (1756–1787). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992, s. 658-681. ; 26. P. Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego. Białystok 2012. ; 27. T. K. Węgierski, Organy. Poema heroikomiczne. Wyd. A. Norkowska. Warszawa 2007. ; 28. T. K. Węgierski, Pochwała patrioty. List Tomasza Kajetana Węgierskiego do Stanisława Szczęsnego Potockiego z przełomu lat 1784/1785. Oprac. E. Aleksandrowska. „Wiek Oświecenia” 1995, nr 11 s. 203-205. ; 29. T. K. Węgierski, Poezje. Wyd. J. N. Bobrowicz. Lipsk 1837. ; 30. T. K. Węgierski, Testament. „Biblioteka Warszawska” 1851, t. 2, s. 382-383. ; 31. T. K. Węgierski, Wiersze wybrane. Wybór K. Bocian. Kraków 2002. ; 32. Z życia Kajetana Węgierskiego. Pamiętniki i listy. Wyd. S. Kossowski. „Przewodnik Naukowy i Literacki” Dodatek do „Gazety Lwowskiej” 1908.

Issue:

3

Start page:

235

End page:

250

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64688 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

211

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83416

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information