Object

Title: Świat kolorów garncarzy z rejonu Domasławia sprzed około 2800 lat, Bogusław Gediga, Dagmara Łaciak, Barbara Łydżba-Kopczyńska, Małgorzata Markiewicz, Wrocław 2017 : [recenzja]

Creator:

Urban, Joanna

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Review

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 66 (2018)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

References:

Alfawicka S. 1970. Ceramika malowana okresu halsztackiego w Polsce. Wrocław-Warszawa-Kraków
Drzewicz A. 2007. Ceramika malowana z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Biernatkach, pow. poznański, z kolekcji Aleksandra Guttmana, Wiadomości Archeologiczne 59, 17-30
Kociszewski L. 1965. Badania fizykochemiczne ceramiki z Częstochowy-Rakowa, Rocznik Muzeum w Częstochowie 1, 401-434
Łaciak D. 2007. Wstępne wyniki analiz fizykochemicznych halsztackiej ceramiki malowanej i „grafitowanej” z Dolnego Śląska, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 147-153
Łaciak D. 2017. Nadodrzańska ceramika malowana. Społeczno-kulturowe konteksty wytwórczości we wczesnej epoce żelaza, Wrocław
Łaciak D., Markiewicz M. 2013. Painted ceramics of Hallstatt period cemetery at Domasław, site 10/11/12, distr. Wrocław. (W:) J. Kolenda, A. Mierzwiński, S. Moździoch, L. Żygadło (red.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Wrocław, 527-540
Łaciak D., Stoksik H. 2010. Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej” z wczesnej epoki żelaza w świetle badan fizykochemicznych, Przegląd Archeologiczny 58, 105-146
Łaciak D., Markiewicz M., Łydżba-Kopczyńska B., Gediga B., August Cz., Hojniak M., Rusek G., Miazga B. 2017. Rekonstruowanie procesu wytwórczego ceramiki – badania nad halsztacką ceramiką malowaną z cmentarzyska w Domasławiu stan. 10/11/12, pow. wrocławski. (W:) S. Siemianowska, P. Rzeźnik, K. Chrzan (red.), Ceramika i szkło w archeologii i konserwacji, Wrocław, 179-208
Markiewicz M. 2013. Trójwymiarowa wizualizacja grobów odkrytych na halsztackim cmentarzysku w Domasławiu, stan. 10/11/12, Przegląd Archeologiczny 61, 215-231
Rice P.M. 2005. Pottery analysis. A sourcebook, Chicago, London

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

66

Start page:

319

End page:

327

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:67451 ; 0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information