Object

Title: Aktywność Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW„NiD”) oraz publicystyka na łamach „Trybuny” w aspekcie upamiętniania wydarzeń historycznych i pielęgnacji polskości na obczyźnie

Creator:

Trudzik, Artur Mariusz (1973– )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 211-228 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the main mechanisms and practical projects implemented by the Polish Freedom Movement “Independence and Democracy” (PRW NiD) (in general and members individually), aiming at maintaining Polish identity in exile. Special emphasis was put on the importance of the anniversaries (3 May, 15 August, 11 November, though not only) in the activity of the Movement, but also on the role played in this aspect by its press organ Trybuna, as well as other publications related to the NiD. Considering the entire history of the group, it should be noted that the theme of the title was emphasized mainly in the years 1945–1956 (this was also the first period of the Trybuna publication), and later its role was gradually decreasing. The analysis showed that the activity in the presented matter was based on three main pillars, the approximation of which was the subject of this publication.

References:

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006.
Juchnowski R., Rowmund Piłsudski 1903–1988. Koncepcje polityczne i społeczne, Wrocław 2009.
Lerski J., Emisariusz „Jur”, Warszawa 1988.
Łukasiewicz S., Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945–1994, Warszawa–Lublin 2014.
Łukasiewicz S., Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2017, t. XV, nr 1.
Piątkowska-Stepaniak W., „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000.
Siwik A., Polska Partia Socjalistyczna na emigracji w latach 1945–1956, Kraków 1998.
Siwik A., Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956–1990, Kraków 2002.
Trudzik A., Myśl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnościowego (PRW „NiD”) w latach 1945–1955, Warszawa 2010.
Trudzik A., Paryska „Kultura” – londyńska „Trybuna” (1945–55). Idee i programy, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009.
Trudzik A., Pierwsza dekada działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”). Współczesna perspektywa badawcza, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3.
Trudzik A., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie londyńskiej „Trybuny” po 1956 r., Szczecin 2016.
Trudzik A., Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy – „Trybuna”. Dzieje Ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009.
Trudzik A., Portret zbiorowy członków Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” oraz publicystów „Trybuny”, w: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. nauk. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Kraków 2010.
Trudzik A., PRW „NiD” i londyńska „Trybuna” wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej, w: Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, t. I, Kraków 2014.
Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń 2004.
Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski, A. Juszczyk, Przemyśl 2009.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

211

End page:

228

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81758 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.12

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information