Obiekt

Tytuł: Aktywność Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW„NiD”) oraz publicystyka na łamach „Trybuny” w aspekcie upamiętniania wydarzeń historycznych i pielęgnacji polskości na obczyźnie

Twórca:

Trudzik, Artur Mariusz (1973– )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 211-228 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł ukazuje mechanizmy oraz praktyczne działania realizowane przez Polski Ruch Wolnościowy „NiD” i jego członków, zmierzające do utrzymania polskości w warunkach uchodźczych, w szczególności związane z pielęgnacją jubileuszów (3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada, choć nie tylko). Istotną rolę w tym aspekcie wyznaczono organowi prasowemu – „Trybunie” oraz innym wydawnictwom związanym z Ruchem. Wypada zaznaczyć, iż tytułowa tematyka była uwypuklana głównie w latach 1945–1956, zaś później jej rola malała.

Bibliografia:

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 2006.
Juchnowski R., Rowmund Piłsudski 1903–1988. Koncepcje polityczne i społeczne, Wrocław 2009.
Lerski J., Emisariusz „Jur”, Warszawa 1988.
Łukasiewicz S., Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945–1994, Warszawa–Lublin 2014.
Łukasiewicz S., Śp. Piotr Wandycz z perspektywy Lublina – pożegnanie, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe” 2017, t. XV, nr 1.
Piątkowska-Stepaniak W., „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000.
Siwik A., Polska Partia Socjalistyczna na emigracji w latach 1945–1956, Kraków 1998.
Siwik A., Polskie uchodźstwo polityczne. Socjaliści na emigracji w latach 1956–1990, Kraków 2002.
Trudzik A., Myśl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnościowego (PRW „NiD”) w latach 1945–1955, Warszawa 2010.
Trudzik A., Paryska „Kultura” – londyńska „Trybuna” (1945–55). Idee i programy, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009.
Trudzik A., Pierwsza dekada działalności Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”). Współczesna perspektywa badawcza, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3.
Trudzik A., Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w perspektywie londyńskiej „Trybuny” po 1956 r., Szczecin 2016.
Trudzik A., Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy – „Trybuna”. Dzieje Ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009.
Trudzik A., Portret zbiorowy członków Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” oraz publicystów „Trybuny”, w: Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne, red. nauk. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Kraków 2010.
Trudzik A., PRW „NiD” i londyńska „Trybuna” wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej, w: Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, red. T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, t. I, Kraków 2014.
Tymon Terlecki. Etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń 2004.
Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, red. J. Jarzębski, A. Juszczyk, Przemyśl 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

211

Strona końc.:

228

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:81758 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.12

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji