RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Inspiracje północne w twórczości Marii Dąbrowskiej : "Biały dwór" Hermana Banga a "Uśmiech dzieciństwa"

Creator:

Powalska-Mugaj, Aleksandra

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. E. Abramowski, Symbolizm wspomnień. „Sfinks” 1908, z. 4-6.
2. G. Bachelard, Wstęp do „Poetyki przestrzeni”. Przeł. W. Błońska. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 2. Kraków 1976, s. 342-365.
3. A. Baluch, wstęp w: Z. Nowakowski, Przylądek Dobrej Nadziei. Katowice 1990.
4. H. Bang, Biały dwór. Przeł. J. Przybyszewska. Lwów 1909.
5. H. Bang, Tancerka i inne nowele. Przeł. Crataegus [J. Mondschein]. Lwów 1913.
6. H. Bergson, Materia i pamięć. Przeł. K. Bobrowska. Warszawa 1930.
7. E. Borowiecka, Poglądy estetyczne Marii Dąbrowskiej. W: Studia estetyczne. Red. S. Krzemień-Ojak. T. 10. Warszawa 1973.
8. W. Borowy, O wpływach i zależnościach w literaturze. Kraków 1921, s. 13 n.
9. M. Brzóstowicz, Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1998.
10. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933. T. 3. Ekspresjonizm i neorealizm. Lwów 1936.
11. A. Czechow, Utwory wybrane. Wybór, wstęp i redakcja N. Modzelewska. T. 1-2. Warszawa 1953.
12. M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie. W zb.: Przestrzeń i literatura. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 229-252.
13. K. Ćwikliński, Sprawa Kasprowiczowej. „Fakty” 1986, nry 6, 7.
14. G. Daniel, Temps et mystification dans „A la recherche du temps perdu”. Paris 1963.
15. M. Dąbrowska, Codzienna praca. Warszawa 1937.
16. M. Dąbrowska, Dzienniki 1914-1945. Wybór, wstęp, przypisy T. Drewnowski. T. 1: 1914-1925. Warszawa 1998. T. 2: 1926-1935. Warszawa 1999. T. 3: 1936-1945. Warszawa 2000.
17. M. Dąbrowska, Dzienniki powojenne 1945-1965. Wybór, wstęp, przypisy T. Drewnowski. T. 1-4. Warszawa 1997.
18. M. Dąbrowska, Dzikie wino. W: Uśmiech dzieciństwa. Warszawa 1979.
19. M. Dąbrowska, Non omnis moriar. „Nowa Kultura” 1958, nr 27, s. 11.
20. M. Dąbrowska, Opowiadania. Wstęp, redakcja, przypisy E. Korzeniewska. Warszawa 1967.
21. M. Dąbrowska, Parę myśli o pracy przekładowej. „Twórczość” 1954, nr 9. Przedruk w: M. Dąbrowska, Myśli o sprawach i ludziach. Warszawa 1956.
22. M. Dąbrowska, Piewca niedojrzałości duchowej. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 18. Przedruk w: M. Dąbrowska, Pisma rozproszone. T. 2. Kraków 1964.
23. M. Dąbrowska, przedmowa w: Wybór pism dla dzieci. Warszawa 1948.
24. M. Dąbrowska, Przygody człowieka myślącego. Warszawa 1972.
25. M. Dąbrowska, recenzja : K. Michaelis, Metta Trap. Tłum. A. Waldenbergowa. „Kobieta Współczesna” 1927, nr 10, s. 16.
26. M. Dąbrowska, Ręce w uścisku. Rzecz o spółdzielczości. Warszawa 1938.
27. M. Dąbrowska, U północnych sąsiadów (Łotwa, Estonia, Finlandia). Warszawa 1929.
28. M. Dąbrowska, W sprawie przekładów z Hamsuna. „Wiadomości Literackie” 1928, nr 14, s. 4.
29. M. Dąbrowska, Zawód literacki jako służba społeczna. „Marchołt” 1934/1935, nr 4.
30. M. Dąbrowska, Zofia Zurakowska. „Wiadomości Literackie” 1936, nr 31. Przedruk w: M. Dąbrowska, Pisma rozproszone. T. 2. Kraków 1964.
31. Z. Dębicki, Główki dziecięce. „Wiadomości Literackie” 1926, nr 147.
32. O. Dobijanka-Witczakowa, wstęp w: H. Ibsen, Peer Gynt. Przeł. Z. Krawczykowski. Wrocław 1967, s. V-LXXXVI. BN II 152.
33. T. Drewnowski, Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Wyd. 3, przejrz. i uzup. Kraków 2000.
34. M. Eliade, Sacrum. Mit. Historia. Wybór, wstęp M. Czerwiński. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1993.
35. P. Hazard, Książki dzieci idorośli. Przeł. I. Słońska. Warszawa 1963.
36. S. Helsztyński, Jadwiga Kasprowiczowa-Przybyszewska. Tragiczna postać dzieląca dwóch poetów Wielkopolan. „Piast” (dodatek niedzielny oświatowo-społeczny „Dziennika Kujawskiego”) 1936, nr 31.
37. S. Helsztyński, Przybyszewski. Opowieść biograficzna. Warszawa 1973.
38. E. Ihnatowicz, Sacrum dzieciństwa: wtajemniczenie. „Tajemniczy ogród”. W zb.: Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie. Red. J. Papuzińska, G. Leszczyński. Warszawa 2000, s. 31-39.
39. J. Iwaszkiewicz, Przy kolei. W: Gniazdo łabędzi. Szkice z Danii. Warszawa 1962.
40. J. Iwaszkiewicz, Szkice o literaturze skandynawskiej. Warszawa 1977.
41. J. P. Jacobsen, Niels Lyhne. Przeł. M. Dąbrowska. T. 1-2. Warszawa 1927. Wyd. nast. poprawione: 1957, 1963.
42. C. G. Jung, Archetypy i symbole. Wybór, przeł., wstęp J. Prokopiuk. Warszawa 1976.
43. C. G. Jung, O naturze kobiety. Wybrał, przeł. M. Starski. Poznań 1992.
44. A. Kasprowicz-Jarocka, Poeta i miłość. Warszawa 1958.
45. S. Kaszyński i M. Krysztofiak, Dzieje literatury duńskiej. Poznań 1985.
46. K. Kolińska, Stachu, jego kobiety, jego dzieci. Kraków 1978.
47. E. Korzeniewska, O „Uśmiechu dzieciństwa” - inaczej. „Współczesność” 1966, nr 1, s. 4.
48. E. Korzeniewska, Opowiadania Marii Dąbrowskiej. W zb.: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Red. E. Korzeniewska. Warszawa 1963, s. 113-127.
49. E. Korzeniewska, Tradycja i nowoczesność - Maria Dąbrowska. W zb.: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Red. B. Faron. Warszawa 1974.
50. E. Korzeniewska, wstęp w: M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa. Warszawa 1979, s. 5-10.
51. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996.
52. Z. Libera, Maria Dąbrowska. Warszawa 1975.
53. M. Olszaniecka, „Poeta i miłość”. „Nowa Kultura” 1959, nr 48, s. 2, 6.
54. J. Papuzińska, Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dzieci z książką. Warszawa 1981.
55. E. Polanowski, Maria Dąbrowska. W krainie dzieciństwa i młodości. Poznań 1989.
56. S. Przybyszewski, przedmowa w: H. Bang, Biały dwór. Przeł. J. Przybyszewska. Lwów 1909.
57. T. Sinko, wypowiedź w rubryce Wśród książek. „Kurier Literacko-Naukowy” 1934, nr 20.
58. G. Skotnicka, Z literackich kręgów dzieciństwa i dojrzewania. Studia i szkice. Wrocław 1994.
59. E. Suchodolska, Z. Żydanowicz, Bibliografia polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich do roku 1969 włącznie. Poznań 1971.
60. A. Uziembło, Wnioski ze wspomnień. „Człowiek w Polsce” 1934, nr 9, s. 11 n.
61. E. Wiegandt, Powieść o dojrzewaniu do dzieciństwa. W: „Austriafelix”, czyli omicie Galicji wpolskiej prozie współczesnej. Poznań 1988.
62. K. Wyka, Krytyka literacka Marii Dąbrowskiej. W zb.: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Red. E. Korzeniewska. Warszawa 1963, s. 113-194.
63. Z. Zarębianka, Dziecko, dzieciństwo, dom w literackiej teologii Anny Kamieńskiej. W zb.: Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie. Red. J. Papuzińska, G. Leszczyński. Warszawa 2000, s. 71-77.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

30

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117732 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content downloads / hits:

54

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111475

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information