RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: W przestrzeni "długiego trwania" : ideologia społeczno-polityczna "Kazań sejmowych" Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii

Creator:

Bohuszewicz, Paweł ORCID

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. B. Banasiak, Ogród koczownika. Deleuze - rizomatyka i monadologia. „Colloquia Communia” 1988, nr 1/3.
2. J. Вaudrillard, Precesja symulakrów. Przeł. T. Komendant. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998, s. 175-189.
3. Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze. Przeł. A. Tanalska. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998, s. 269-298.
4. F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie. W: Historia Urwanie. Przeł. B. Geremek. Przedmowa B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1971.
5. P. Chaunu, Czas reform. Historia religiii cywilizacji (1250-1550). Przeł. J. Grosfeld. Warszawa 1989.
6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. А. Вorowski. Kraków 1997.
7. G. Deleuze, F. Guattari, Mille plateaux. T. 2. Paris 1980.
8. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych. Przeł. W. Kałaga. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4. Cz. 1. Kraków 1992.
9. Jan z Dębion Dębiński, Różne mowy publiczne, sejmikowe i sejmowe. Częstochowa 1727.
10. U. Eco, Nieobecna struktura. Przeł. A. Weinsberg, P. Bravo. Warszawa 1996.
11. M. Eliade, Sacrum - mit- historia. Wybór esejów. Przeł. A. Tatarkiewiсz. Warszawa 1974.
12. S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy. Warszawa 1988.
13. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa 1976.
14. W. Grajewski, O narratologii. W: Maszyny dialogowe. Szkice teoretycznoliterackie. Kraków 2003.
15. A. J. Greimas, Elementy gramatyki narracyjnej. Przeł. Z. Kruszyński. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4. Cz. 1. Kraków 1992.
16. J. A. Kłoczowski, Sacrum. Hasło w: Religia. Encyklopedia PWN. Red. T. Gadacz, B. Milerski. T. 9. Warszawa 2001, s. 22.
17. G. van der Leeuw, Fenomenologia religii. Przeł. J. Prokopiuk. Warszawa 1978.
18. C. Lévi-Strauss, Wprowadzenie do twórczości Marcela Maussa. W: Μ. Mauss, Socjologia i antropologia. Warszawa 1973.
19. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Kraków 1995.
20. J. Maciejewski, Oświecenie polskie. Początek formacji, jej stratyfikacja i przebieg procesu historycznoliterackiego. W zb. : Problemy literatury polskiej okresu oświecenia. Red. Z. Goliński. Seria 2. Wrocław 1977, s. 5-128.
21. М. P. Markowski, O teorii i powieści. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999.
22. J. Naudou, L’Autorité royale et ses limitations au Kashmir médiéval. Cyt. za: J.-P. Roux, Król. Mity i symbole. Przeł. K. Marczewska. Warszawa 1998.
23. S. Orzechowski, Quincunx, to jest Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony. W: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. Wrocław 1972. BNI210.
24. Reguła św. Augustyna. W zb.: Starożytne reguły klasztorne. Oprac. M. Starowieyski. Warszawa 1980.
25. R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa. Esej o Derridzie. Przeł. Cz. Karkowski, A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996.
26. R. Skarzyński, Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej. Warszawa 1998.
27. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego. W: Próby teoretycznołiterackie. Kraków 2000.
28. R. Spandowski, Kapłan. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa. T. 10. Wrocław 1976, s. 83.
29. J. Tazbir, Kilka uwag w kwestii tolerancji. W: Szlaki polskiej kultury. Warszawa 1986.
30. J. Tazbir, Wstęp. W: P. Skarga, Kazania sejmowe. Oprac. J. Tazbir, przy współudziale M. Korolki. Wrocław 1972.
31. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj. Przeł. J. Doktór. Warszawa 1985.

Issue:

2

Start page:

95

End page:

122

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117961 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2021

In our library since:

Mar 21, 2020

Number of object content hits:

64

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111935

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information