Obiekt

Tytuł: „Nasze punkty widzenia” w Stanisława Brzozowskiego „Epigenetycznej teorii historii”

Twórca:

Klaman, Justyna

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literack, Z. 3 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Przełożyli M. Godyń, W. Madej . Wstęp P. Śpiewak. Warszawa 1994.
2. E. Balibar, P. Macherey, O literaturze jako formie ideologicznej kilka hipotez marksistowskich. Przeł. Z. Naliwajek. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. Wyd. 2, zmienione i popr. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 7-36.
3. F. Braudel, Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Przedmowa B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1999.
4. S. Brzozowski, Epigenetyczna teoria historii. W: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Wstęp A. Walicki. Kraków 1990.
5. S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej. Wyd., wstęp O. Ortwin. Lwów 1912.
6. S. Brzozowski, Listy. Oprac. M. Sroka. T. 2. Kraków 1970.
7. S. Brzozowski, Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił O. Ortwin. Lwów 1913.
8. S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka. Wstęp T. Burek. Kraków 1984.
9. A. Chmielecki, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa 1984.
10. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność. Przeł. K. Rosner . „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 3, s. 297-312.
11. N. Frye, Wielki Kod. Biblia iliteratura. Przeł. A. Fulińska. Przekład przejrzał, wstęp M. P. Markowski. Bydgoszcz 1998.
12. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Kraków 1993.
13. Th. Geiger, Ideologia i prawda. Socjologiczna krytyka myślenia. Przeł. M. Skwieciński. W zb.: Problemy socjologii wiedzy. Wybór A. Chmielecki [i in.]. Warszawa 1985.
14. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru. W: Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Kraków 1998.
15. K. Irzykowski, Stanisław Brzozowski. W: Pisma. Czyn i słowo. Oraz Fryderyk Hebbel jako poeta konieczności. - Lemiesz i szpada przed sądem publicznym. Prolegomena do charakterologii. Wstęp i red. A. Lam. Kraków 1980.
16. M. Kowalski, Terminologia krytyczna w portretach literackich Antoniego Sygietyńskiego. Na podstawie cyklu „ Współczesna powieść we Francji”. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 2, s. 107-141.
17. Th. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przeł., posłowie S. Amsterdamski. Warszawa 1985.
18. E. Kuźma, Między konstrukcją a destrukcją. Studia z teorii i historii literatury. Szczecin 1994.
19. E. Kuźma, Paradoks postaci w poglądach niektórych przedstawicieli „nowej krytyki” francuskiej. (Roland Barthes, Julia Kristeva, Jean Ricardou). W zb.: Postać w dziele literackim. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1982, s. 5-27.
20. S. Morawski, Na tropach modernizmu jako formacji kulturowej. „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6, s. 62-78.
21. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
22. R. Nycz, Tropy „ja ”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27.
23. E. Orzeszkowa, Kilka uwag nad powieścią. W zb.: Polska krytyka literacka. (1800-1918). Materiały. T. 3. Red. J. Krzyżanowski. Tom przygot. J. Kulczycka-Saloni [i in.]. Warszawa 1959, s. 30-43.
24. J. Sosnowski, Pierwszy upadek Bunga. „Kresy” 1994, nr 3 (19), s. 150-157.
25. H. A. Taine, Historia literatury angielskiej. Przeł. E. Orzeszkowa. Warszawa 1900.
26. M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych. Przeł. M. Skwieciński. W zb.: Problemy socjologii wiedzy. Wybór A. Chmielecki [i in.]. Warszawa 1985.
27. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy dwudziestego wieku. Kraków 2002.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

107

Strona końc.:

120

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:118372 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) ; Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112612

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji