RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Sprawa Gombrowicza (za granicą)

Creator:

Miecznicka, Magdalena

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Balbus, Metodologie i mody metodologiczne we współczesnej humanistyce (literaturoznawczej). „Przestrzenie Teorii” 2002, nr 1.
2. M. la Bardonnie, Daniel Martin débarque et l'emporte. „Le monde” 1984, nr z 9 VI.
3. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996.
4. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce). Kraków 1999.
5. F. Вondy, Note sur „Ferdydurke ". „Preuves” 1953, nr 32.
6. M.-D. Вoros Azzi, Problématique de l’écriture dans „Les Faux-monnayeurs" d’André Gide. Paryż 1990.
7. D. Brodsky, rec. książki: A. Kurczaba, Gombrowicz and Frisch. Aspects of the Literary Diary. „Slavic Review” t. 42 (1983), nr 2 (Summer).
8. D. Brodsky, Witold Gombrowicz and the „Polish October”. „The Slavic Review” t. 39 (1980), nr 3 (September).
9. Cahier Gombrowicz. Sous la dir. de D. de Roux et C. Jelenski. Paris 1971.
10. P. Casanova, iLa République mondiale des lettres. Paris 1999.
11. С. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Przeł. Т. Kunz. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, s. 60-71.
12. M. Delaperrière, Przekłady literatury polskiej we Francji. W zb.: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. Red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska. Warszawa 1997, s. 262-281.
13. G. Deleuze, F. Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure. Paris 1975.
14. G. Dumur, Hamlet chez Ubu. „Le Nouvel Observateur” 1984, nr z 25 V.
15. B. Duteurtre, Gombrowicz, la Forme, la France. „L’Atelier du roman” (Paris) 1994 (mai).
16. R. Escarpit, Sociologie de la littérature. Paris 1958.
17. G. Farasse, Gombrowicz énergumène. W: Empreintes. Paris 1998.
18. F. Ferney, Trop de lumière. „Le Figaro” 2001, nr z 14 V.
19. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja? „Teksty Drugie” 2003, nr 6, s. 150-156.
20. M. Galey, Je suis devenu une institution nationale. „Arts” 1963, nr z 15 V.
21. D. Garand, Portrait de l'agoniste: Gombrowicz. Montreal 2003.
22. R. Georgin, Gombrowicz. Paris 1986. Wyd. 1: 1977.
23. M. Głowiński, Wprowadzenie. W: Wokół recepcji Gombrowicza. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 4, s. 245-250.
24. L. Gоldmann, La Critique n’a rien compris. „France-Observateur” 1964, nr z 6 II.
25. L. Gоldmann, Teatr Gombrowicza. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. Wzb.: Gombrowicz i krytycy. Red. Z. Łapiński. Kraków 1984.
26. L. Goldmann, Structures mentales et création culturelle. Paris 1970.
27. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956. Kraków 1997.
28. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961. Kraków 1997.
29. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Przeł. E. Mosbacher. London-New York 1961.
30. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Trad. Brone. Paris 1958.
31. W. Gombrowicz, Ferdydurke. Transl. D. Borchardt. New Haven and London 2000.
32. W. Gombrowicz, Gombrowicz répond à Goldmann. „France-Observateur” 1964, nr z 20 II.
33. W. Gombrowicz, Lettre aux Ferdydurkistes. „Cahier de l’Herne” 1971, s. 134-136.
34. W. Gombrowicz, Testament. Rozmowy z Dominikiem de Roux. Kraków 1996.
35. R. Gombrowicz, Bibliographie des oeuvres de Witold Gombrowicz. Les traductions dans le monde. 2004. Maszynopis powielony.
36. R. Gombrowicz, Gombrowicz w Argentynie. Kraków 1991.
37. R. Gombrowicz, Gombrowicz w Europie. Kraków 1993.
38. P. Grémion, Intelligence de l'anticommunisme. Le Congrès pour la liberté de la culture à Paris. 1950-1975. Paris 1995.
39. P. Grémion, „Preuves", une revue européenne à Paris. Paris 1989.
40. Grymasy Gombrowicza. Red. E. Płonowska-Ziarek. Przeł. J. Margański. Kraków 2001.
41. Y. Hersant, Lettre sur „La Pornographie". „L’Atelier du roman” 1995.
42. B. Holmgren, First-Person Liberties: The Persona in the Work of Witold Gombrowicz and Abram Terc. Harvard University 1987. Maszynopis powielony.
43. B. Holmgren, Witold Gombrowicz in the United States. „The Polish Review” t. 33 (1988), nr 4.
44. В. Holmgren, Witold Gombrowicz w Stanach Zjednoczonych. W zb.: Grymasy Gombrowicza. Red. E. Płonowska-Ziarek. Przeł. J. Margański. Kraków 2001, s. 331-344.
45. R. Kalicki, Tango Gombrowicz. Kraków 1984.
46. O. Kühl, Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza. „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 59-68.
47. O. Kühl, rec. książki: E. Fiała, Homo transcendens w świecie Gombrowicza oraz zbioru Grymasy Gombrowicza. „Zeitschrift Für Slawistik” 2004, nr 49, s. 120.
48. M. Kundera, Zdradzone testamenty. Przeł. М. Вieńсzуk. Warszawa 1993.
49. A. Kurczaba, Gombrowicz and Frisch. Aspects of the Literary Diary. Bonn 1980.
50. M. Laurent, Język Gombrowicza, czyli całkowanie wieloznaczności. W zb.: Gombrowicz i tłumacze. Red. E. Skibińska. Pruszków 2004, s. 21-36.
51. P. Lepape, Le Pays de la littérature. Des Serments de Strasbourg à l’enterrement de Sartre. Paris 2003.
52. M. Miecznicka, Gombrowicz à la française. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 81-98.
53. E. Możejko, Literatura porównawcza w dobie wielokulturowości. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 7-17.
54. E. Możejko, Między kulturą a wielokulturowoscią: dylematy współczesnej komparatystyki. W zb.: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002.
55. M. Nadeau, Grâces leur soient rendues. Mémoires littéraires. Paris 1990.
56. E. Pardineille, Nudité invisible contre forme illisible. „Cahier de l’Heme”. Paris 1971.
57. J. Peiron, Gombrowicz, écrivain et stratège. Un auteur „excentrique" face à la France. Paris 2002.
58. M. Pierret, Gombrowicz: retour en Europe. „France-Observateur” 1963, nr z 13 VI.
59. M. Podraza-Kwiatkowska, Wstęp. W: B. Schultze, Perspektywy polonistyczne i komparatystyczne. Kraków 1999.
60. L. Proguidis, Écrivain malgré la critique. Paris 1989.
61. D. de Roux, Feu sur le quartier général. „Magazine Littéraire” 1969 (sierpień).
62. D. de Roux, Gombrowicz. Paris 1971.
63. D. de Roux, Gombrowicz - odprężenie i napięcia. Przeł. I. Kania. W: W. Gombrowicz, Rozmowy z Dominikiem de Roux. Kraków 1996.
64. E. Sabato, Prólogo a la edición argentina. W: W. Gombrowicz, Ferdydurke. Traducción del polaco por el autor, asesorado por un comité de traducción. Barcelona 2001.
65. I. Sadowska-Guillon, Mariage: musique interhumaine. „L’Avant-Scène” 1984, nr 750.
66. J.-P. Salgas, Witold Gombrowicz ou l’athéisme généralisé. Paris 2000.
67. G. Scarpetta, Mon Gombrowicz. Réponse à une question de „L’Atelier du roman". „L’Atelier du roman”(Paris) 1994 (mai).
68. J.-P. Sartre, Situations IX. Paris 1972.
69. J. Siedlecka, Jaśniepanicz. Kraków 1987.
70. A. Skrendo, Dwa razy Gombrowicz. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 99-108.
71. J. Sławiński, Sprawa Gombrowicza (1976). W: Teksty i teksty. Kraków 2000.
72. J. Sławiński, Uwagi o interpretacji (literaturoznawczej) (1984). W: Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2000.
73. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Przeł. P. Amsterdamski. Warszawa 2004.
74. K. Suchanow, Argentyńskie przygody Gombrowicza. Kraków 2011.
75. K. Szczuka, Gombrowicz subwersywny. „Teksty Drugie” 1999, nr 5, s. 171-180.
76. E. M. Thompson, The Reductive Method in Gombrowiczs Novels. W zb.: The Structural Analysis of Narrative Texts. Conference Papers. Edited by А. Kоdjаk, M. J. Connolly, К. Pomorska. Columbus, Ohio, 1980.
77. E. M. Thompson, Witold Gombrowicz. Przeł. A. Sierszulska. Katowice 2002.
78. M. Tomaszewski, Witold Gombrowicz, polski antymit w oczach czytelników francuskich. W: Od chaosu do kosmosu. Szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku. Warszawa 1998.
79. „Traktuj mnie jak przedtem”. Z R. Gombrowicz rozmawia M. Miecznicka. „Nowe Książki” 2004, nr 6.
80. P. Van Tieghem, La Littérature comparée. Paris 1931.
81. J. Volle, Gombrowicz: bourreau, martyr. Paris 1972.
82. T. Walas, Odbiór i odbiorca w badaniach literackich. W zb.: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej. Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2002.
83. G. Weyer, Witold Gombrowicz. La Pologne fete ses cent ans. „Le Figaro magazine” 2004, nr z 17 IV.
84. M. Winосk, Le Siècle des intellectuels. Paris 1997. Wyd. 2: 1999.

Issue:

4

Start page:

111

End page:

135

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120628 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content downloads / hits:

85

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Miecznicka M. - Sprawa Gombrowicza (za granicą) Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information