RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O sylleptyczności tekstu literackiego

Creator:

Winiecka, Elżbieta

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Baranowska, Transfiguracje przestrzeni w twórczości Wata. W zb.: Przestrzeń i literatura. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 281-296.
2. M. Białoszewski, Donosy rzeczywistości. Warszawa 1989.
3. M. Białoszewski, Szumy, zlepy, ciągi. Warszawa 1976.
4. M. Białoszewski, z maku punktu widzenia...W: Utwory zebrane. T. 1. Warszawa 1987.
5. М. Вiałoszewski, Zawał. Warszawa 1991.
6. E. Benveniste, De la subjectivité dans le langage. W : Problèmes de linguistique générale. Paris 1966.
7. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale. Paris 1966.
8. A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu. Warszawa 1997.
9. K. Brandys, Dżoker. Wspomnienia z teraźniejszości. Warszawa 1967.
10. K. Brandys, Rynek. Wspomnienia z teraźniejszości. Wyd. 2. Warszawa 1968.
11. M. Czermińska, Wygnanie i powrót. Autor jako problem badań literackich. W zb.: Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury’. Red. M. Lubelska, A. Łebkowska. Kraków 1994, s. 165-173.
12. J. Derrida, La doubleséance. W: La Dissémination. Paris 1993.
13. M. Foucault, Language, Counter-Memory, Practice. Oxford 1977.
14. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. Wyd. 3. Kraków 1988.
15. W. Gombrowiсz, Dziennik 1957-1961. Kraków 1986.
16. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966. Kraków 1986.
17. W. Gombrowicz, Pornografia. W: Dzieła. T. 4. Kraków 1986.
18. H. Gosk, Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. Izabelin 2002.
19. J. Jarzębski, „Pornografia” — próba stworzenia nowego języka. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 45-94.
20. J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja. Kraków 1984.
21. L. Jenny, Strategia formy. Przeł. K. i J. Faliccy. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 265-295.
22. T. Konwicki, Nowy Świat i okolice. Warszawa 1986.
23. T. Konwicki, Pamflet na siebie. Warszawa 1995.
24. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 24, almanach 3. Warszawa 1996.
25. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49.
26. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny (bis). W: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001.
27. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997.
28. M. Młodkowska, Pisanie jako forma istnienia - na podstawie dokumentów z getta warszawskiego. „Kultura i Społeczeństwo” 1999, z. ł, s. 73.
29. R. Nycz, Tropy „ja". Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
30. A. Okopień-Sławińska, Semantyka relacji osobowych. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985.
31. Słownik imion. Oprac. W. Janowowa, A. Skarbek [i in.]. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Wrocław 1991.
32. Szacunek dla każdego drobiazgu. Rozmowa z Mironem Białoszewskim. W: Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami. Warszawa 1986.
33. D. Szajnert, Intencja i interpretacja. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1, s. 7-42.
34. A. Wat, Mopsożelazny piecyk (właśc.: JA z jednej strony i JA z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka). W: Bezrobotny Lucyfer. I inne opowiadania. Wybór, oprac. W. Вoleсki, J. Zieliński. Warszawa 1993.
35. J. Ziomek, Fikcyjne pole odniesienia i problem quasi-sądów. Prawda jako problem poetyki. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.
36. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wyd. 2. Kraków 2000.

Issue:

4

Start page:

137

End page:

157

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120629 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

18

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113041

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information