Object

Title: Dwa wcielenia karnawałowego króla : anonimowy "Sąd Parysa" oraz "Z chłopa król" Piotra Baryki na tlr zwyczajów mięsopustnych

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antologia literatury sowizdrzalskiej. Oprac. S. Grzeszсzuk. Wrocław 1985. BN I 186. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970. ; 3. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. A. i A. Goreniowie. Oprac. S. Вalbus. Kraków 1975. ; 4. M. Białobrzeski, Ewanielijci z jej wykładem na niedzielę pierwszą po Trzech Królach. W: Postylla ortodoksa, to jest wykład świętych ewanielij. Kraków 1581. ; 5. T. Bieńkowski, Fabularne motywy antyczne w dramacie staropolskim i ich rola ideowa. Studium z dziejów kultury staropolskiej. Wrocław 1967. ; 6. A. Brückner, Początki teatru i dramat średniowieczny. „Biblioteka Warszawska” 1894, t. 3, s. 109-113. ; 7. K. Budzyk, H. Budzykowa, J. Lewański, wstęp w: Literatura mieszczańska w Polsce. Od końca XVI do końca XVII wieku. Warszawa 1954. ; 8. J. S. Bystrοń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 2. Warszawa 1932. ; 9. D. Chemperek, „Z chłopa król" Piotra Baryki - historia, Shakespeare i tradycja. „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1/2, s. 5-34. ; 10. B. Cieszyńska, Risus sardonicus. Kaznodzieje czasów saskich o obyczajach mięsopustnych. W zb.: Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk. Olsztyn 2000. ; 11. J. Сzerkawski, Orientacje ideologiczne w Polsce w XVI w. Vita activa, vita contemplativa. W zb.: Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa 1976. ; 12. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia - cywilizacja - estetyka. Wrocław 2001. ; 13. J. Drabina, Życie codzienne w miastach śląskich XIV i XV w. Wrocław 1998. ; 14. Dramaty staropolskie. Antologia. T. 4. Oprac. J. Lewański. Warszawa 1961. ; 15. H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. Warszawa 1996. ; 16. J. W. Goethe, Podróż włoska. Przeł., oprac. H. Krzeczkowski. Warszawa 1980. ; 17. A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej. Przeł. Z. Dobrzyniecki. Warszawa 1987. ; 18. J. Heers, Święta głupców i karnawały. Przeł. G. Majcher. Warszawa 1995. ; 19. Cz. Hernas, Barok. Warszawa 1976. ; 20. J. Kitowiсz, Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R. Pollak. Wrocław 1950. ; 21. M. Kowalczykówna, Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1985, z. 1/2, s. 81-84. ; 22. H. Kowalewicz, Średniowieczna poezja polskich żaków. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 195-216. ; 23. B. Król, S. Mrozińska, Z. Raszewski, Inscenizacja "ludicium Paridis " na Wawelu w roku 1622. „Pamiętnik Teatralny” 1954, z. 1. ; 24. J. Kułtuniаkowa [J. Abramowska], Od mitu do moralitetu. W zb. : Wrocławskie spotkania teatralne. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1967, s. 7-25. ; 25. J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce. Warszawa 1981. ; 26. J. Lewański, Studia nad dramatem polskiego odrodzenia. Wrocław 1956. ; 27. H. Łopaciński, wstęp w: Sąd Parysa, królewicza trojańskiego. Warszawa 1897, s. 5-15. ; 28. W. Mezger. Obyczaje karnawałowe i filozofia błazeństwa. Przeł. W. Dudzik. „Dialog” 2001, nr 3, s. 136-148. ; 29. Κ. Miaskowski, Mięsopust polski. W: Zbiór rytmów. Wyd. A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 1995. ; 30. Mięsopust i rozpusty świata, czarta i ciała w dni bacchusowe pustujących, a zapust odpustu zupełnego od stolice S. Apost. modlącym się za grzeszących w te dni nadanego najuboższemu, najutrapieńszemu i najboleśniejszemu królowi bolesnemu Jezusowi P. na pociechę i politowanie, grzeszącym dla zabawy i zbawienia. Przy tym mody nowe zapustowe duszom zdrożne masz gotowe. Poznań 1681. ; 31. J. Оkoń, Postać Parysa w dramatach polskiego renesansu. „Ruch Literacki” 2000, z. 1 ; 32. J. Okoń, Teatr. W zb.: Historia literatury w dziesięciu tomach. T. 3: Barok. Red. A. Skoczek. Bochnia 2003, s. 130. ; 33. M. Pastoureau, Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski. Przeł. M. Ochab. Warszawa 2004. ; 34. W. Potocki, Carnis privium. W: Ogród fraszek. T. 1. Wyd. A. Brückner. Lwów 1907. ; 35. W. Roszkowska, Od „Iudicium Paridis ” (1502) do „Sądu Parysa ” (1542). Glosa do dziejów staropolskiej kultury teatralnej. W zb.: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Red. J. Pelc. Warszawa 1973, s. 175-191. ; 36. M. Słowiński, Błazen. Dzieje postaci i motywu. Poznań 1990. ; 37. S. Swieżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku. Kraków 1987. ; 38. K. Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. Kraków 1995. ; 39. Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska. Toruń 2000. ; 40. Teatr polskiego renesansu. Antologia. Oprac. J. Lewański. Warszawa 1988. ; 41. M. Wilska, Błazen na dworze Jagiellonów. Warszawa 1998. ; 42. J. Wolny, Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1969, z. 1/2, s. 73-89. ; 43. J. Wujek, Na niedzielę mięsopustną. W: Postilla catholica, to jest kazania na ewangelie niedzielne i odświętne. Kraków 1584, s. 129-130.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

202

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120631 ; oai:rcin.org.pl:120631 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 15, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information