Object

Title: "Mickiewicz wśród krytyków : studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce", Mirosław Strzyżewski, indeks nazwisk: Agnieszka Włosińska, Toruń 2001

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2003

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bartoszewicz, O głównych terminach i pojęciach w polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa 1973.
2. P. Chmielowski, Estetyka Mickiewicza. Lwów 1898.
3. U. Eco, Między autorem i tekstem. W: U. Eco oraz R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose. Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996.
4. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 95-125.
5. M. Głowiński, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1997.
6. K. Górski, Pogląd na świat młodego Mickiewicza (1815-1823). Warszawa 1925.
7. T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1831-1863). Kraków 1931.
8. E. Kasperski, Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza. W zb.: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski. Wrocław 1988.
9. K. Kasztenna, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Wrocław 1995.
10. M. Kuziak, "Literatura słowiańska” w świetle mickiewiczologii. W zb.: Mickiewiczologia. Tradycje i potrzeby. Red. K. Cysewski. Słupsk 1999, s. 277-300.
11. M. Kuziak, Mickiewicz o romantyzmie. (Tradycja czy „talent indywidualny”?). „Ruch Literacki” 1998, z. 3, s. 383-402.
12. Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979.
13. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. Wstęp w: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. T. 1. Przekład, komentarz L. Płoszewski. Wybór, wstęp i oprac. M. Piwińska. Kraków 1997.
14. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej ” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Bydgoszcz 1987.
15. S. Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w połowie w. XIX. Warszawa 1969.
16. D. Seweryn, „...jak tam zaszedłeś”. Mickiewicz w szkole klasycznej. Lublin 1997.
17. M. Smolarski, Mickiewicz jako krytyk i historyk literatury. „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1930, nry 1-2.
18. Z. Stefanowska, Literatura w „ Literaturze słowiańskiej ". W zb.: Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung. Hrsg. R. Fieguth. Freiburg 1998.
19. Z. Stefanowska, Mickiewicz o „Wacława dziejach” Garczyńskiego w: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
20. M. Strzyżewski, Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego. Toruń 1994.
21. M. Strzyżewski, Michał Podczaszyński - zapomniany romantyk. Toruń 1999.
22. M. Strzyżewski, Twórczość krytycznoliteracka Mickiewicza na tle przemian polskiej krytyki literackiej do roku 1830. W zb.: Księga w 170 rocznicą wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 65-76.
23. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1975.
24. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków 2001.
25. M. Żmigrodzka, Edward Dembowski i polska krytyka romantyczna. Warszawa 1957.
26. H. Życzyński, Z estetyki Mickiewicza. Cieszyn 1923.

Issue:

2

Start page:

215

End page:

225

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120762 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113206

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information