Object

Title: Odpowiedź na recenzję "Eposu europejskiego"

Creator:

Bednarek, Bogusław

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Bachtin, Epos a powieść. (O metodologii badania powieści). Przeł. J. Baluch. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3, s. 203-230.
2. A. Bar, „Pan Tadeusz" w powieściach Walerego Łozińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1928, nr 1-4, s. 292-299.
3. M. Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys. Wrocław 1976.
4. D. Ďurišin, Podstawowe typy związków i zależności literackich. Przeł. J. Baluch. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 311-332.
5. Finnish Folk Poetry. - Epic. - And Anthology in Finnish and English. Ed., transl. M. Kuusi, K. Bosley, M. Branch. Helsinki 1977.
6. A. Guriewicz, „Edda" i saga. Moskwa 1979.
7. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce. Przeł. J. Grabowski, A. Landman. T. 3. Warszawa 1967.
8. Homer, Odyseja. Przeł. J. Wittlin. Londyn 1957.
9. M. Jakóbiec, Wstęp w zb.: Byliny. Przeł. Cz. Jastrząbiec-Kozłowski, T. Łopalewski, T. Chróścielewski. Oprac. M. Jakóbiec. Wrocław 1955, s. XXXIV-XL. BN II 96.
10. M. Jakóbiec, Wstęp w zb.: Jugosłowiańska epika ludowa. Przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski. Wybór i oprac. M. Jakóbiec. Wrocław 1948, s. IX-XII. BN II 58.
11. F. Jost, Komparatystyka literacka jako fdozofia literatury. Przeł. R. Gręda. W zb: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Red. H. Janaszek-Ivaničková. Warszawa 1997.
12. A. Kalewska, Camóes, czyli triumf epiki. Warszawa 1999.
13. W. P. Ker, Wczesne średniowiecze. (Zarys historii literatury). Przeł. T. Rybowski. Wrocław 1977.
14. J. Krzyżanowski, Wstęp w: W. Łoziński, Zaklęty dwór. Powieść w dwóch częściach. Wyd. 2. Wrocław 1959. BN I 96.
15. S. J. Lec, Myśli nieuczesane. Kraków 1987.
16. G. Luciani, Littérature russe. W zb.: Histoire générale des littératures. T. 2. Paris 1961, s. 713-716.
17. G. Luciani, Littératures des Slaves du sud. W zb.: Histoire générale des littératures. T. 2. Paris 1961, s. 734-737.
18. Je. M. Mieletinskij, "Edda” i rannije formy eposa. Moskwa 1968.
19. Je. M. Mieletinskij, Karelo-jinskij epos. W zb.: Istorija wsiemirnoj litieratury. Ried. Ch. G. Korogły [i drugije], T. 2. Moskwa 1984.
20. Mythos Medea. Hrsg. L. Lütkehaus. Leipzig 2001.
21. M. Piechota, Epopeja (epos, poemat heroiczny). Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991.
22. S. Pigoń, „Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość, sława. Warszawa 1934.
23. A. N. Robinson, Litieratura driewniej Rusi. W zb.: Istorija wsiemirnoj litieratury, t. 2, s. 409-415.
24. L. R[ychlewska], Statius. Hasło w: Słownik pisarzy antycznych. Red. A. Świderkówna. Warszawa 1982.
25. T. Sinko, Wstęp w: Homer, Odyseja. Przeł. L. Siemieński. Wyd. 7. Wrocław 1965. BN II 21.
26. S. Skwarczyńska, Epos a powieść (essai). W: Z teorii literatury. Cztery rozprawy. Łódź 1948.
27. J. Sławiński, Epos. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. poszerz, i popr. Wrocław 1998, s. 139.
28. J. Sławiński, Miejsce interpretacji. „Teksty Drugie” 1995, nr 5, s. 27-44.
29. P. P. Stacjusz, Tebaida. Epopeja bohaterska w dwunastu pieśniach. Przeł. i oprac. M. Brożek. Kraków 1996.
30. A. Stępniewska, Mickiewicz w kręgu Homera. Struktura epicka „Pana Tadeusza”. Lublin 1998.
31. L. Szczerbicka-Ślęk, W kręgu Klio i Kalliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973.
32. K. Wyka, „Pan Tadeusz". [T. 1:] Studia o poemacie. Warszawa 1963.

Issue:

3

Start page:

259

End page:

269

Detailed Resource Type:

Article : others citable

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121051 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 18, 2020

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information