Object

Title: "Modlitwa" Cypriana Norwida

Creator:

Chlebowski, Piotr

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Biblia, to jest całe Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Z hebrajskiego i greckiego języka na polski przetłumaczona. B.m. [1898], reprint b.m. [1989].
2. W. Borowy, O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1960.
3. W. Borowy, O poezji Mickiewicza. Wyd. 2, uzup. Oprac. Z. Stefanowska, A. Paluchowski. Lublin 1999.
4. W. Borowy, „Potężne oko" Mickiewicza. W: Kamienne rękawiczki. I inne studia i szkice literackie. Warszawa 1932.
5. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927.
6. P. Chlebowski, Wartość w świecie paradoksu. O „Modlitwie ” Cypriana Norwida. W zb.: Interpretacje aksjologiczne. Red. W. Panas, A. Tyszczyk. Lublin 1997, s. 55-73.
7. E. Dembowski, Kilka słów o pojęciu poezji. W: Pisma. Pod red. A. Śladkowej i M. Żmigrodzkiej. T. 3. Warszawa 1955.
8. A. Dunajski, Człowiek - „Boga żywego obraz". „Studia Norwidiana” 1 (1983), s. 81-88.
9. J. F. Fert, Norwid, poeta dialogu. Wrocław 1982.
10. J.W. Gomulicki, komentarz w: C. Norwid, Dzieła zebrane. T. 2: Wiersze. Dodatek krytyczny. Warszawa 1966.
11. K. Górski, Racjonalizm i mistyka w Improwizacji Konrada. „Przegląd Warszawski” 1922, t. 3, nr 12. Przedruk w: Literatura a prądy umysłowe. Warszawa 1938.
12. M. Kalinowska, Dwie interpretacje „Dziadów" Mickiewicza - Czesława Miłosza i Jarosława Marka Rymkiewicza. W zb.: Trzynaście arcydzieł romantycznych. Red. E. Kiślak, M. Gumkowski. Warszawa 1996, s. 69-76.
13. J. Koźmian, Dwa ideały polskie. „Przegląd Poznański” 1851,poszyt l,s. 114-128.
14. Z. Krasiński, Listy do Koźmianów. Oprac. Z. Sudolski. Warszawa 1977.
15. A. Krechowiecki, O Cyprianie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety na podstawie źródeł rękopiśmiennych. T. 1. Lwów 1909.
16. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „ Dziadów ”. Kraków 1951.
17. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998.
18. A. Mickiewicz, Dziady. W: Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 3: Dramaty. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
19. Miriam [Z. Przesmycki], komentarz w: C. Norwid, Poezje wybrane z całej odszukanej po dziś puścizny poety. Warszawa 1933, s. 522-523.
20. C. Norwid, Modlitwa. W: Pisma wszystkie. Oprac, i wstęp J. W. Gomulicki. T. 1: Wiersze. Warszawa 1971, s. 135-136.
21. Z. Przesmycki, komentarz w: C. Norwid, Pisma zebrane. T. A: Pism wierszem dział pierwszy. Cz. 2. Warszawa-Kraków 1911.
22. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Warszawa 1993.
23. S. Sawicki, „Nie są nasze - pieśni nasze”. Wstęp w: C. Norwid, Wiersze. Lublin 1991.
24. S. Sawicki, Religijność liryki Norwida. W: Norwida walka z formą. Warszawa 1986.
25. S. Sawicki, wstęp w: C. Norwid. Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Kraków 1997.
26. M. Staszewska, Paradoksy w liryce Norwida. W zb.: Nowe studia o Norwidzie. Red. J. W. Gomulicki, J. Z. Jakubowski. Warszawa 1961, s. 47-64.
27. Z. Stefanowska, Wielka - tak, ale dlaczego improwizacja? W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
28. J. Stręciwilk, Modlitwa w „Modlitwie” C. K. Norwida. Wyznaczenie pola obserwacji. „Polonista. Dwumiesięcznik Koła Polonistów KUL” 1965, nr 1.
29. W. Stróżewski, Istnienie i wartość. Kraków 1981.
30. E. Szymanis, Mickiewicz - kreacja autolegendy. Wrocław 1992.
31. Z. Trojanowiczowa, Norwid wobec Mickiewicza. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971. Red. M. Żmigrodzka. Warszawa 1973, s. 196-218.
32. T. Tyczyński, Romantyczne zmagania ze słowem. „Studia Norwidiana” 7 (1989), s. 3-39.
33. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
34. A. Witkowska {Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa 1986.

Issue:

4

Start page:

51

End page:

64

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121058 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 19, 2020

Number of object content hits:

16

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113255

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Chlebowski P. - "Modlitwa" Cypriana Norwida Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information