Obiekt

Tytuł: "Przymierze" Zofii Kossak jako apokryficzne dzieje Abrahama

Twórca:

Bawoł, Dariusz

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14. Zebrał i oprac. K. Bardski. Kraków 1999. ; 2. Abraham i Nemrod oraz Abraham w rozpalonym piecu w zb.: Ze skarbnicy midraszy. Wybrał, przeł. i oprac. M. Friedman. Wrocław 1995, s. 22-27. ; 3. W. F. Albright, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa. Przeł. E. Zwolski. Warszawa 1967. ; 4. Apokryfy „Starego Testamentu”. Oprac. R. Rubinkiewicz. Warszawa 1990. ; 5. K. Bartoszyński, Konwencje gatunkowe powieści historycznej. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 24-32. ; 6. M. Bielicki, Zapomniany świat Sumerów. Warszawa 1966. ; 7. J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Przeł. A. Reiche. Katowice 1998. ; 8. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1996. ; 9. J. Bright, Historia Izraela. Przeł. J. Radożycki. Warszawa 1994. ; 10. J. Bromski, Literatura w Sumero-Akkadzie, w Babilonii i Asyrii. W zb.: Wielka literatura powszechna. Red. S. Lam. T. 1: Wschód. - Literatury klasyczne. Warszawa 1930, s. 227- 270. ; 11. R. Bugaj, Eksterioryzacja - istnienie poza ciałem. Warszawa 1990. ; 12. A. Chouraqui, Życie codzienne ludzi „Biblii". Przeł. L. Kossobudzki. Warszawa 1995. ; 13. W. Chrostowski, Bohaterowie wiary "Starego Testamentu”. Warszawa 1992. ; 14. M. D. Coogan, Terafim. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. R. M. Metzger, M. D. Coogan. Warszawa 1996, s. 769-770. ; 15. E. Dąbrowski, Religia Kanaanejczyków i Fenicjan. W zb.: Religie świata. Red. E. Dąbrowski. Warszawa 1957. ; 16. E. Dąbrowski, Życie apokryfu. W: Glosy i odkrycia biblijne. Warszawa 1954, s. 133-147. ; 17. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych. T. 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich. Przeł. S. Tokarski. Warszawa 1988. ; 18. M. Eliade, I. P. Couliano, Słownik religii. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1994. ; 19. E. Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii iw. Tomasza z Akwinu. Przeł. J. Rybałt. Warszawa 1960. ; 20. M. Gołębiewski, Jedność „Pisma Świętego" jako zasada hermeneutyczna. „Collectanea Theologica” 1983, z. 1, s. 5-17. ; 21. M. Gołębiewski, Objawienie Boga w „Starym Testamencie". „Studia Theologica Varsaviensia” 1985, nr 2, s. 22. ; 22. W. Granat, Dogmatyka katolicka. T. 1: Bóg jeden w Trójcy Osób. Lublin 1962, s. 15-165. ; 23. L. Kaczmarek, Istota i pochodzenie religii. Poznań 1958. ; 24. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć. Przeł., wstęp J. Iwaszkiewicz. Warszawa 1972. ; 25. H. Klengel, Historia i kultura starożytnej Syrii. Przeł. F. Przebinda. Warszawa 1971. ; 26. Z. Kossak, Przymierze. Warszawa 1957. ; 27. J. Kucharski, Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu. Lublin 1998. ; 28. J. Lasocka, W odwiedzinach u autorki „Krzyżowców” i „Dziedzictwa". „Hejnał Mariacki” 1966, nr 12, s. 12. ; 29. M. Leach, Uniwersalny leksykon bóstw. Przeł. P. Gąsiorowski, R. Bartold. Poznań 1998. ; 30. G. Lohfink, Rozumieć „Biblię". Wprowadzenie do krytyki form literackich. Przeł. B. Widła. Warszawa 1987. ; 31. M. Lurker, Leksykon bóstw i demonów. Przeł. J. Prokopiuk, R. Stiller. Warszawa 1999. ; 32. S. Łach, Abraham. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 1. Lublin 1973, łamy 21-23. ; 33. S. Łach, Opowiadanie o patriarchach izraelskich - saga czy historia? W zb.: Studio lectionem facere. Red. S. Łach, J. Szlaga. Lublin 1980. ; 34. R. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii. Warszawa 1981. ; 35. S. Mędala, Monoteizm Abrahama - wybór czy objawienie? W zb.: Studio lectionem facere. Red. S. Łach, J. Szlaga. Lublin 1980. ; 36. S. Mędala, Wprowadzenie ogólne do „Pięcioksięgu". W zb.: Wstęp do „Starego Testamentu". Red. L. Stachowiak. Poznań 1990, s. 53-82. ; 37. L. R. Moran, Chrystus w historii zbawienia. Przeł. Z. Ziółkowski. Warszawa 1985. ; 38. S. Moscati, Kultura starożytna ludów semickich. Przeł. M. Czerwiński. Warszawa 1966. ; 39. M. Pałaszewska, Wstęp. W zb.: Zofia Kossak na emigracji. Oprac. ... Warszawa 1998. ; 40. M. Pałaszewska, Zofia Kossak. Warszawa 1999. ; 41. A. Parrot, Biblia i starożytny świat. Przeł. E. Zwolski. Warszawa 1968. ; 42. M. Pirożyński, Zofia Kossak, „Przymierze". „Homo Dei” 1957, nr 5, s. 799. ; 43. S. Potocki, Rady mądrości. Przewodnik po mądrościowej literaturze „Starego Testamentu”. Lublin 1993. ; 44. J. K. Pytel, Objaśnianie sensu biblijnego w Kościele (hermenutyka). Gniezno 1996. ; 45. R. Ranoszek, Religie starożytnej Mezopotamii ze szczególnym uwzględnieniem religii babilońsko-asyryjskiej. W zb.: Mezopotamia. Red. J. Braun. Warszawa 1971. ; 46. G. Ravasi, „Księga Rodzaju" (12-50). Przeł. M. Brzezinka. Kraków 1998. ; 47. G. Ricciotti, Dzieje Izraela. Przeł. Z. Rzeszutek. Warszawa 1956. ; 48. D. Rops, Dzieje Chrystusa. Przeł. Z. Starowieyska-Morstinowa. Warszawa 1995. ; 49. D. Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa. Przeł. J. Lasocka. Poznań 1966. ; 50. J. W. Rosenberg, Terafim. Hasło w: Encyklopedia biblijna. Red. P. J. Achteimer. Warszawa 1999, s. 1272. ; 51. H. W. F. Saggs, Wielkość i upadek Babilonii. Przeł. J. Nowicki. Warszawa 1973. ; 52. S. Sawicki, Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze. „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1, s. 61-67. ; 53. C. Schedl, Historia „Starego Testamentu". Przeł. S. Stańczyk. T. 2: Lud Bożego Przymierza. Tuchów 1996. ; 54. S. Skwarczyńska, Epos a powieść. W: Z teorii literatury. Cztery rozprawy. Łódź 1947. ; 55. M. Starowieyski, Apokryfy jako utwory apologetyczne. „Warszawskie Studia Teologiczne” t. 10(1997). ; 56. S. Swieżawski, Święty Tomasz na nowo odczytany. Kraków 1983. ; 57. J. S. Synowiec, Gatunki literackie w „Starym Testamencie". Kraków 2003. ; 58. J. S. Synowiec, Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków 1997. ; 59. J. S. Synowiec, Patriarchowie Izraela i ich religia. Kraków 1995. ; 60. A. Szafrańska, Kossak-Szatkowska. Warszawa 1968. ; 61. J. Szlaga, Hermeneutyka biblijna. W zb.: Wstęp ogólny do „Pisma Świętego". Red. J. Szlaga. Poznań 1986, s. 191-193. ; 62. E. Szonert, Bóg, człowiek, historia. O twórczości Zofii Kossak-Szatkowskiej. „Życie i Myśl” 1969, z. 2, s. 8-9. ; 63. J. Trzynadlowski, Literackie wizje historyczne Zofii Kossak. (Teoretycznoliterackie refleksje). „Kultura - Oświata - Nauka” 1983, nr 5, s. 54. ; 64. W. Tyloch, Religie Fenicji i Syrii. W zb.: Zarys dziejów religii. Red. J. Keller. Warszawa 1988, s. 327-338. ; 65. S. Wypych, „Księga Rodzaju". W zb.: Wstęp do „Starego Testamentu”. Red. L. Stachowiak. Poznań 1990, s. 82-99. ; 66. J. Zabłocka, Historia i rozwój państw starożytnej Mezopotamii. W zb.: Mezopotamia. Red. J. Braun. Warszawa 1971. ; 67. H. Zimoń, Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej. Katowice 1989. ; 68. J. Ziomek, Uwagi o powieściach historycznych Zofii Kossak. „Nowa Kultura” 1959, nr 41, s. 7. ; 69. Zofia Kossak na emigracji. Oprac. M. Pałaszewska. Warszawa 1998.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

98

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121059 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2020-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113257

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji