Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: From the cellar to the table. Modesty, moderation and economy of Polish nobles’ drinking culture in the second half of the 18th century (based on inventories of drinks served in noble and aristocratic households)

Twórca:

Dias-Lewandowska, Dorota

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Besala Jerzy. 2015. Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej Szlacheckiej, Poznań
Bołdyrew Aneta. 2008. Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa
Burnett George. 1807. View of the Present State of Poland, London
Chociszewski Józef. 1873. Dzieje narodu polskiego: dla ludu polskiego i młodzieży, Poznań
Cudzoziemcy o Polsce. 1971. Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, ed. J. Gintel, vol. 1, Kraków
Czapliński Władysław, Długosz Jan. 1982. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa
Czerniecki Stanisław. 2014 (1682). Compendium ferculorum or collection of dishes, ed. J. Dumanowski, Warszawa
Dias-Lewandowska Dorota. 2014. Historia kulturowa wina francuskiego w Polsce od połowy XVII do początku XVIII wieku, Warszawa
Dias-Lewandowska Dorota. 2015. Traditional and Polish Tokay vs. Modern Foreign Champagne: Wine and Identity in Poland from the late Seventeenth to the early Nineteenth Century, [in:] Biographies of Drink: a case study approach to our historical relationship with alcohol, eds. D. Tonner, M. Hailwood, Cambridge Scholars Publishing, p. 138-157
Dias-Lewandowska Dorota. 2017. Czy alkohol jest używką? Wstęp do badań nad kulturą picia w Polsce w czasach nowożytnych, “Przegląd Historyczny”, vol. 108, no 2, p. 263–278
Dias-Lewandowska Dorota. 2018. Spisy trunków wydanych na stół jako źródło do badania kultury picia w Polsce, [in:] Wino i historia. Studia z historii wina w Polsce, vol. 2, eds. D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski, Warszawa, p. 80–95
Gentilcore David. 2016. Food and health in early modern Europe. Diet, medicine and society,1450–1800, London–New Delhi–New York–Sydney
Horoszkiewicz Julian. 1848. Nauka obyczajności dla dzieci, Lwów
Huss Magnus. 1852. Chronische Alkoholskrankheit, oder, Alcoholismus chronicus: ein Beitrag zur Kenntniss der Vergiftungs-Krankheiten, nach eigener und anderer Erfahrung, Stockholm, Leipzig
Jasińska Maria. 1993. Alkoholizm bibliografia, vol. 1, Warszawa
Jordan de Colombier Claude. 1700. Voyages historiques de l’Europe, vol. 8, Paris
Kalinowski Emil. 2017. Ni wino, ni woda. Z alkoholowych dziejów szlachty bielskiej w XVI–XVII w., “Przegląd Historyczny”, vol. 108, no 2, p. 233–262
Krasińska Izabela. 2018. Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914, Kraków
Kuczowicz Zbigniew. 1967. Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowie XVIII, Warszawa
Pietrzak Jarosław. 2016. W szponach nałogu. Alkoholizm kobiet w dobie staropolskiej na przykładzie Joanny z Denhoffów Denhoffowej (zm. 1720), [in:] Antropologia używek w gospodarce i życiu społecznym, eds. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, J. Woźny, Bydgoszcz, p. 57–75
Polska stanisławowska. 1963. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, ed. W. Zawadzki, vol. 1, Warszawa
Poniatowski Stanisław August. 1870. Pamiętniki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ed. B. Zalewski, Drezno
Porter Roy. 1985. The Drinking Man’s Disease: The ‘Pre-History’ of Alcoholism in Georgian Britain, “British Journal of Addiction”, no 80, p. 385–396
Rush Benjamin. 1790. An inquiry into the effects of spirituous liquors on the human body: to which is added, a moral and physical thermometer, Boston
Rychcicki M.J.A. (Dzieduszycki Maurycy). 1850. Piotr Skarga i jego wiek, vol. 2, Kraków
Tende Gaspard de. 1686. Relation historique de la Pologne, Paris
Trotter Thomas. 1804. An essay, medical, philosophical, and chemical, on drunkenness, and its effects on the human body, London
Vautrin Hubert. 1807. L’observateur en Pologne, Paris
Wichowa Maria. 2015. Jakuba Kazimierza Haura dyskurs o pijaństwie na tle wypowiedzi na ten temat staropolskich autorów, “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, vol. 12, p. 31–44
Worlidge John. 1678. Vinetum Britannicum: Ora Treatise of Cider and Other Wines and Drinks, London
Wybicki Jan. 1777–1778. Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego eks-kanclerza Zamoyskiego, prawa układającego, pisane, vol. 1–2. Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

67

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

359

Strona końc.:

370

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98559 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.005

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji