Object

Title: Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i zagranicą w XVII i XVIII wieku

Creator:

Kizik, Edmund (1960- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 63 (2019) ; Artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 155-174

Abstract:

In 1557 Gdańsk officially accepted Reformation and defended its religious autonomy throughout the modern period. The Counter-Reform of the Catholic Church, lasting from the end of the sixteenth century, significantly limited the scope of Protestantism both in the entire Polish-Lithuanian Commonwealth and in various European countries. Thanks to its unique economic and political position in the seventeenth and eighteenth centuries, Gdańsk served as one of the most important centres financing or supporting Lutheran communities not only in Poland and Europe, but also in Turkey and overseas colonies. The money was raised during public collections, or possibly transferred from the city budget. The article, based on archival sources, gathers examples of aid given to fellow believers by the inhabitants of Gdańsk and analyses the ways of raising money.

References:

Biernat C., Apogeum handlu gdańskiego w pierwszej połowie XVII wieku. (Na marginesie pracy Marii Boguckiej, Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, ss. 72), „Zapiski Historyczne”, 36, 1971, 4, s. 145–159 ; Cieślak E., Obraz społeczeństwa gdańskiego i jego życia codziennego, w: Historia Gdańska, t. 3/1, red. E. Cieślak, Gdańsk 1993, s. 246–278 ; Cieślak E., W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, Gdańsk 1986 ; Einem von J. A. Ch., Versuch einer vollständigen Kirchengeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, Bd. 1, Leipzig 1782 ; Foltz M., Geschichte des Danziger Stadthaushalts, Danzig 1912 (Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, Bd. 8) ; Kizik E., Czasy nowożytne (do 1815 roku), w: Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku, red. B. Śliwiński, Pruszcz Gdański 2008, s. 70–101 ; Kizik E., Finanse gdańskich kościołów luterańskich w XVII–XVIII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 16, 2009, s. 149–167 ; Kizik E., Pamiętnik gdańszczanina Eberharda Böttichera z drugiej połowy XVI wieku, „Roczniki Historyczne”, 76, 2010, s. 141–164 ; Kizik E., Pomoc Gdańska dla gminy ewangelickiej w Smyrnie w 2 połowie XVIII wieku, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, 5, 2011, s. 106–117 ; Kizik E., Struktura administracyjna i finansowanie gdańskiego kościoła luterańskiego w XVII wieku, w: Gdańsk w epoce Bartholomäusa Milwitza, red. E. Kizik, Gdańsk 2010 (Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, t. 4), s. 36–49 ; Kizik E., Trzeci Ordynek. Z dziejów gdańskiej opozycji mieszczańskiej w drugiej połowie XVI – do końca XVIII w., w: Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza po współczesność, red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 67–80 ; Kizik E., Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Böttichera (1554–1617). Addenda et corrigenda, „Roczniki Historyczne”, 81, 2015, s. 201–208 ; Kizik E., Kościelak S., Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta w drugiej połowie XVI do początku XIX wieku, w: Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, t. 1: Eseje, red. E. Kizik, S. Kościelak, Gdańsk 2017, s. 268–291 ; Konopczyński W., Spór o wrota morza bałtyckiego, w: idem, Mrok i świt. Studia historyczne, Warszawa 1911, s. 201–232 ; Kriegseisen W., Scheidenmantel, Johann Jakob, PSB, 35, 1994, s. 436–437 ; Kropidłowski Z., Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 1992 ; Löschin G., Geschichte Danzigs, Bd. 2, Danzig 1832 ; Quade W., Der Durchzug der Salzburger durch Danzig 26.–29. Juli 1732, „Kultur und Leben”, 3, 1926, s. 342–347 ; Schmidt P. T., Geschichte der evangelischen Kirche Schönecks aktenmassig dargestellt, Schöneck Westpr. 1878 ; Schnaase E., Geschichte der evangelischen Kirche Danzigs aktenmäßig dargestellt, Danzig 1863 ; Szultka Z., Dynamika rozwoju zaludnienia Prus Książęcych (Wschodnich) w XVIII wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2004, 2, s. 147–162 ; Zimmermann E., O tym jak gdańszczanie w Skarszewach w ciągu 24 godzin kościół zbudowali, [Pelplin 2002]

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

63

Start page:

155

End page:

174

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116055 ; 0029-8514 ; 2450-8349

Source:

IH PAN, sygn. A.512/63 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/63 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information