Obiekt

Tytuł: Antypolska działalność niemieckiej dyplomacji w Hiszpanii w latach 1939–1943

Twórca:

Gajda, Mateusz

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 3 (2019) ; Studia i artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 157-177 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Artykuł opisuje działania dyplomacji niemieckiej na terenie Hiszpanii w latach 1939–1943, zmierzające do likwidacji polsko-hiszpańskich stosunków dyplomatycznych. Głównym celem tych niemieckich dyplomatów była likwidacja polskich placówek dyplomatycznych na terenie Hiszpanii. Artykuł ukazuje na przykładzie działań antypolskich siłę presji niemieckiej na hiszpańskie czynniki rządowe w latach II wojny światowej.

Bibliografia:

Batowski H., Polska dyplomacja na obczyźnie 1939–1941, Kraków 1991. ; Batowski H., Rok 1940 w dyplomacji europejskiej, Poznań 1981. ; Beaulac W.L., Franco. Silent Ally in World War II, Carbondale 1986. ; Bertrand L., The History of Spain, cz. 2: From the Death of Philip II to 1945, Londyn 1969. ; Ciechanowski J.S., Azyl dyplomatyczny w Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), „Przegląd Historyczny” 2000, t. XCI, z. 4, s. 551–584. ; Detwiler D.S., Spain and the Axis during World War II, „The Review of Politics” 1971, t. XXXIII, nr 1. ; Dębski S., Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941, Warszawa 2007. ; Eiroa M., Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (1939–1955), Barcelona 2000. ; Espadas Burgos M., Franquismo y política exterior, Madryt 1987. ; Europa, 1939. El año de las catástrofes, red. F. Vilanova i Vila-Abadal, P. Ysàs i Solades, Walencja 2010. ; Gómez-Jordana Sousa F., Milicia y diplomacia. Diarios del Conde de Jordana, 1936–1944, red. R. Gómez-Jordana, Burgos 2002. ; Historia dyplomacji polskiej, t. V: 1939–1945, red. W. Michowicz, Warszawa 1999. ; Kaczorowski B., Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Łódź–Kraków 2016. ; Koszel B., Niemcy w polityce Hiszpanii w latach (wrzesień 1938 – wrzesień 1939), w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, t. IV: Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941, red. S. Sierpowski, Poznań 1992, s. 223–242. ; Lewicki S., Canaris w Madrycie, Warszawa 1989. ; Mleczak M., Stosunki polsko-hiszpańskie 1939–1975, „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 10, s. 79–95. ; Moreno Juliá X., Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra (1936–1945), Barcelona 2007. ; Müller A., Od autorytaryzmu do demokracji. Transformacja ustrojowa na przykładzie Hiszpanii i Polski, Toruń 2004. ; Pałyga E., Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1970. ; Peñalba-Sotorrío M., Beyond the War: Nazi Propaganda Aims in Spain during the Second World War, „Journal of Contemporary History” 2018, t. LIV, nr 4, s. 902–926. ; Saña H., El Franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona 1982. ; Schmidt P., Statysta na dyplomatycznej scenie, tłum. H. Kurnatowski, Kraków 1962. ; Skibiński P., Hiszpania frankistowska wobec kampanii polskiej w 1939 r., w: Kampania polska 1939. Polityka – społeczeństwo – kultura, t. I: Strategia, red. M.P. Deszczyński, T. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 393–400. ; Stone G.A., Spain, Portugal & the Great Powers, 1931–1941, Eastbourne 2008. ; Suárez Fernández L., España, Franco y la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, Madryt 1997. ; Wingeate Pike D., Hiszpania i Trzecia Rzesza, tłum. O. Kaczmarek, Warszawa 2010. ; Zgórniak M., Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Kraków 1993.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

157

Strona końc.:

177

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:115986 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.3.08

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji