Object

Title: Dwuwiersz o Mieszku III Starym : przyczynek do erudycji Mistrza Wincentego Kadłubka (IV, 22,5)

Creator:

Rutkowski, Rafał (1986- )

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 31-45

Abstract:

In the article, I undertake an analysis of a distich by Master Vincentius Kadłubek about Prince Mieszkothe Old seeking supporters against Leszek the White. First, I refl ect on its literal meaning, and then attempt toanswer the question from where the chronicler could have borrow it. Finally, I examine how Prince Mieszko wasportrayed in the fourth book of the Chronicle

References:

Arnold J.J., Theoderic’s Invincible Mustache, „Journal of Late Antiquity”, 6, 2013, nr 1, s. 152–183 ; Austin H.D., Germanic Words in Uguiccione’s Lexicon, „Speculum”, 23, 1948, nr 2, s. 273–283 ; Balzer O., Studyum o Kadłubku, w: tenże, Pisma pośmiertne, t. 1–2, Lwów 1934–1935 ; Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 2002 ; Bieniak J., Mistrz Wincenty o współczesnych mu Piastach, w: Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 33–52 ; Bieniak J., Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku, w: Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda, red. K.R. Prokop, Kraków 2001, s. 21–48 ; Drelicharz W., Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, Kraków 2012 ; Du Cange Ch. du Fresne, Glossarium mediæ et infi rmæ latinitatis, t. 1–10, Niort 1883–1887 ; Gawlas S., O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, wyd. 2, Warszawa 2000 ; Gronowska A., Fabuły rycerskie w Gesta ducum sive principum Polonorum Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.), niepublikowana praca doktorska w Instytucie Kultury Polskiej UW, Warszawa 2009 ; Kasperski R., Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI–VII w.), Warszawa 2017 ; Kobielus S., Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji. Starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002 ; Pawłowski K., Retoryka starożytna w Kronice Wincentego Kadłubka. Sztuka narracji, Kraków 2003 Przybył M., Mieszko III Stary, Poznań 2002 ; Skibiński E., Mieszko czy Kazimierz? W sprawie sporu o inspiratora mistrza Wincentego, w: Nihil superfl uum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofi arowane profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Dobosz, J. Strzelczyk, Poznań 2000, s. 167–174 ; Skibiński E., Walka o władzę w kronice Mistrza Wincentego. Mieszko Stary i Kazimierz Sprawiedliwy, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 47–56 ; Walther H., Proverbia sensentiaeque latinitatis medii aevi, t. 1–6, Göttingen 1963–1969 ; Żmudzki P., Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografi i Polski i Rusi, Wrocław 2009

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

31

End page:

45

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116145 ; oai:rcin.org.pl:116145 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.02

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information