Obiekt

Tytuł: Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny

Twórca:

Titkow, Szymon

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 141-158 : il.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest analiza pieczęci królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu jego starań o koronę węgierską w latach 1471–1472. Po zaprezentowaniu źródła autor dokonuje interpretacji jego programu ideowo-politycznego w kontekście rywalizacji habsbursko-korwińsko-jagiellońskiej w trzeciej ćwierci XV w.

Bibliografia:

Baczkowski K., Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471–1479, wyd. 2 popr., poszerz. i uzup., Oświęcim 2014
Baczkowski K., Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 116, 1995, s. 7–168
Biskup M., Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse, „Österreichische Osthefte”, 18, 1976, s. 203–217
Biskup M., Die Rivalität zwischen Jagiellonen und Habsburgern um die böhmische und die ungarische Krone im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, „Österreichische Osthefte”, 32, 1990, nr 2, s. 269–285
Heck R., Elekcja kutnohorska 1471 r., Sobótka, 27, 1972, nr 2, s. 194–235
Hlebionek M., Pieczęcie polskich królewiczów, „Сфрагістичний щорічник”, 4, 2013, s. 158–184
Kiersnowski R., Godła jagiellońskie, w: Historia, pieniądz, herb. Opera selecta, red. S.K. Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 2008, s. 447–471
Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993
Piech Z., Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, w: Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 565–594
Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003
Piech Z., Pieczęcie herbowe w systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej, w: Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 207–253
Piech Z., Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej. Treści i funkcje, w: Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman, Kraków 1996
Potkowski E., Podpisy królów polskich, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 2, 1987, s. 5–38
Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977
Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Warszawa 1967
Székely G., Węgierskie symbole państwowe w dobie średniowiecza, ich związki z Bizancjum oraz wartości ideowe, Kwart. Hist., 95, 1988, nr 4, s. 21–33
Szybkowski S., Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku, Rocz. Hist., 81, 2015, s. 189–197

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

141 ; 158

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116150 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.06

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji