Obiekt

Tytuł: The summary of Metrica Regni Poloniae no. 139 dated to 1595

Twórca:

Chłapowski, Krzysztof (1947- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 211-216 : il.

Abstrakt:

Artykuł referuje prace prowadzone nad edycją Metryki Koronnej w formie regestów w języku polskim, zgodnie z zasadami ustalonymi w 1999 r. Księgi tej serii źródłowej zawierają wpisy dokumentów wystawionych w imieniu króla dotyczących wszelkich spraw, w których decyzja należała do króla. Zostało tu oblatowanych, inserowanych, streszczonych lub tylko wspomnianych 35 dokumentów wystawionych przez poprzedników Zygmunta III na tronie. Księga nr 139 to czwarta z sześciu ksiąg kancelarii mniejszej Jana Tarnowskiego, obejmująca 430 wpisów, niemal wyłącznie po łacinie. Ich największa liczba przypada na marzec, czyli okres obradowania sejmu. Edycja jest opatrzona przypisami i indeksem.

Bibliografia:

Chłapowski K., Sumaryzacja Metryki Koronnej po polsku, “Arcana”, 92/93 (2/3), 2010, p. 41–49 ; Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, ed. K. Lepszy, Wrocław 1953 ; Krawczuk W., Kancelaria Koronna a Sejm Walny. Instructuarium, Warszawa 1995 ; Krawczuk W., Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995 ; Krawczuk W., Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku, Kraków 2002 ; Krawczuk W., Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, St. Hist., 36, 1993, p. 149–164

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

211

Strona końc.:

216

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116152 ; 0081-7147 ; 2451-1331

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji