Obiekt

Tytuł: W kręgu prac XVII-wiecznego heraldyka : w związku z nową edycją Nomenclatora Wojciecha Wijuka Kojałowicza

Twórca:

Jurkiewicz, Jan

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Artykuły recenzyjne i recenzje

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 234-242 ; Dotyczy: Albertas Kojalavičius-Vijūkas, Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas / Sacer nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus Lituaniae et provinciarum ad eum pertinentium , tłum. z j. łac. S. Narbutas, Collectanea litterarum Lituaniae, t. 1, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilnius 2015, ss. LXX, 809, 1 nlb., faksymile [dalej: Nomenclator – Vardynas].

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

234

Strona końc.:

242

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116156 ; 0081-7147 ; 2451-1331

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji