Object

Title: Narodziny „Małej Moskwy” : o wysiedleniu ludności polskiej w Legnicy za rzekę Kaczawę w lipcu 1945 roku

Creator:

Żak, Marek (1989- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 51 z. 4 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English and Polish. Abstract in English and Polish. ; p. 91-121

Abstract:

The article present the town of Legnica and little-known events that took placein July 1945, when the town became the seat of the Staff and a garrison of tens of thousandstroops of the Norther Group of Forces of the Soviet Army. The events were preceded by thedisplacement of the Polish local population from the central part of the town to the other sideof the Kaczawa (German: Katzbach) River, which was to facilitate the Soviet military commandto “adapt” the town to the needs of the Red Army. A decision about the resettlement was takenunexpectedly, and its course was chaotic and harsh. It included both civilian inhabitants, andmembers of the town and province authorities.

References:

Balbus T., Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Legnicy (maj–grudzień 1945 r.). Struktura, kadry, działalność, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 31–52. ; Dąbrowski S., Pobyt i wycofanie Północnej Grupy Wojsk Radzieckich z Dolnego Śląska, „Dolny Śląsk” 1995, nr 1, s. 79–84. ; Domke R., Propaganda dotycząca Ziem Zachodnich i Północnych Polski w prasie krajowej 1945 roku, „Studia Zachodnie” 2008, t. X, s. 69–79. ; Gestern, heute, morgen. Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dolnym Śląsku, wybór i oprac. I. Lipman, Wrocław 2007. ; Grębecka Z., Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści Legniczan, Kraków 2017. ; Halicka B., Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945–1948, tłum. A. Łuczak, Kraków 2015. ; Hryciuk G., „Na baśniowym Dolnym Śląsku…” Propagandowa wizja Dolnego Śląska w radzieckiej prasie polskojęzycznej we Lwowie w latach 1944–1946, „Sobótka” 1999, nr 4, s. 507–518. ; Hytrek-Hryciuk J., „Człowiek nie może opisać tego chaosu”. Legnica w ostatnich miesiącach II wojny światowej (luty–maj 1945 r.), „Szkice Legnickie” 2010, t. XXXI, s. 217–230. ; Kalski W., Legnicki „dyktator”, „Konkrety”, 9 V 2002, nr 19, s. 19. ; Kondusza W., Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Legnica 2011. ; Kowalak C., Pierwsze dni wolności Legnicy. Kalendarium 1945 roku, „Szkice Legnickie” 1966, t. III, s. 72–84. ; Legnica. Monografia historyczna miasta, red. M. Haisig, Wrocław 1977. ; Legnica. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Legnica–Wrocław 1998. ; Ligarski S., Stanisław Piaskowski – pierwszy wojewoda dolnośląski, „Dolny Śląsk” 2005, nr 11, s. 141–146. ; Lipiński A.S., Dwa portrety z Legnicą w tle, „Diariusz Lekarski” 1995, nr 2, s. 13. ; Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009. ; Osadnictwo na ziemiach obecnego województwa legnickiego w latach 1945–1950, red. J. Chutkowski, Legnica 1989. ; Prasa jako źródło do dziejów Śląska i Pomorza w XIX i XX wieku, red. J. Nowosielska-Sobel, E. Włodarczyk, Szczecin 2005. ; Stępień R., Stępień A., Pułkownik Karol Myrek i jego legnicki epizod, „Szkice Legnickie” 2003, t. XXIV, s. 199–232. ; Sula D., Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w latach 1944–1951, Lublin 2002. ; Szarota T., Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 1969. ; Szkurłatowski Z., Akcja osiedleńcza i problemy demograficzne Legnicy w latach 1945–1970, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1974, nr 4, s. 549–567. ; Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006. ; Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012. ; W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2009. ; Wojska radzieckie w Polsce 1939–1993, red. S. Dąbrowski, K. Jaworski, W.W. Szetelnicki, Legnica 2013. ; Żak M., Czerwona szarańcza, „Tygodnik Regionalny Konkrety”, 8 VI 2016, nr 23, s. 14. ; Żak M., Na straży „Małej Moskwy. Powstanie Milicji Obywatelskiej w Legnicy i w powiecie legnickim (1945–1948), „Szkice Legnickie” 2017, t. XXXVIII, s. 191–244. ; Żak M., Początki polskiej akcji osadniczej na terenie Legnicy (kwiecień 1945 – czerwiec 1946), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2015, nr 4, s. 69–92.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

4

Start page:

91

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116549 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.4.05

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information